Om du vill sätta upp solpaneler på huset och dessutom har ett garage - fristående eller vidbyggt - är det naturligt att undra: "Är det möjligt att även installera solceller på garagetaket?”

I denna artikel tar vi upp funderingar kring ett garage med solceller. Går det att kombinera solpaneler på både hus och garage med samma växelriktare? Kan jag ladda elbilen med uteslutande solel? Solceller på carport, är det möjligt?

Vi checkar av det mesta, fortsätt att läsa!


Sök på din adress för ett prisestimat på ditt hus- eller garagetak på någon minut. Du förbinder dig inte till någonting:

Först och främst, kan man ha solceller på garagetak?

Svaret är JA, det går absolut att ha solceller på garagetaket.

Sammanfattning av några viktiga saker att tänka på:

  • Att kolla hur mycket solinstrålning platsen får
  • I vilket väderstreck vetter taket?
  • Är taket i skugga?
  • Vad är energibehovet, både för garaget och bostaden?
  • Att ta in prisestimat

Utifrån dessa frågeställningar och med ett prisestimat i hand, kan du bilda dig en uppfattning om det är en bra idé.


Kombinera solceller på bostad och garage

Många undrar om det går att kombinera solpaneler på hus- och garagetaken med samma växelriktare. Även i detta fall är svaret ja, så här fungerar det:

Tumregeln är att du kan installera solpaneler i ett väderstreck för varje MPPT (strömingång) som växelriktaren har. Det finns även avancerade växelriktare med fler MPPT:er, vilket ger möjlighet att koppla paneler i ytterligare väderstreck.

Om garaget ligger en bit från bostaden kan en elektriker dra fram en starkströmsledning till växelriktaren. Då gräver man en ränna för två gulrör: ett för plusledningarna och ett för minusledningarna. Efter korrekt installation återfylls schakten med jord.

Elsäkerhetsverket skriver bland annat följande om elkablar i mark:

"Gul är den färg som gäller för starkströmsledningar men det finns undantag som man måste känna till. Förläggning av elkabel är ett elinstallationsarbete, det vill säga att endast ett registrerat elinstallationsföretag får utföra dessa arbeten."

I bergig terräng där det är svårt att gräva, eller vid korta avstånd mellan byggnader, kan du överväga luftburet. Det kanske inte är den mest optimala lösningen, men möjligt i vissa fall.


Mer om växelriktare och optimerare

Om du vill installera solceller på tak med varierande vinklar och väderstreck kan det vara klokt att välja en något mindre växelriktare, då panelerna i olika väderstreck inte kommer att producera efter sin fulla effekt samtidigt.

En växelriktare presterar bäst när den arbetar nära sin kapacitetsgräns. Överdimensionerade växelriktare kan kräva högre spänning för att starta och drar oftast mer ström i standbyläge. Det är som att ha en Ferrari och låta den stå och gå på tomgång.

Att välja en något mindre växelriktare är inte bara kostnadseffektivt, utan bidrar även till bättre effektivitet i hela systemet.

Kolla ditt tak

Ytterligare en sak att ta hänsyn till är skuggning. Om någon av solpanelerna är i skugga påverkar det hela anläggningen.

Om man installerar på flera tak, i olika väderstreck och vinklar, kan en optimerare för solceller vara en potentiell lösning. Dessa komponenter, som fästs på utvalda paneler, gör att produktionen maximeras och energiförlusterna blir mindre för hela systemet.

Idag har många solpaneler även inbyggda bypassdioder mellan varje cell som hanterar skuggningsproblematik.


Ladda elbilen med solel från garagetaket

Att ha egna solpaneler på taket som genererar el under dagen, och sedan använda denna el för att ladda sin elbil, ja, det är en härlig känsla av självförsörjande. Med dagens teknologi är det fullt möjligt.

Låt oss kortfattat gå igenom processen:

Solcellerna tar emot solljus och producerar likström. Denna ström går därefter via kablar till växelriktaren, som i sin tur omvandlar likströmmen till växelström. En elmätare övervakar elproduktionen, förbrukningen och eventuell differens.

Växelströmmen kan antingen användas direkt i hushållet eller vid överskott automatiskt matas ut på elnätet. Med en laddstation som är kopplad till fastighetens elnät laddar du din elbil.


Ladda med uteslutande solel

Då är frågan; hur kan vi vara säkra på att elbilen endast laddar med el från solcellerna? Ja, det går att lösa med speciella laddboxar som “pratar” med solcellsanläggningen. Den känner av vad som är el från solcellerna, så att du kan välja att endast ladda med det.


Ladda från solcellsbatteri

Många vill kunna ladda sin elbil på natten, så den redo för nästa resa till jobbet. Eftersom solceller inte producerar el på natten kan det verka som att man blir helt beroende av elnätet i så fall.

Att "fulltanka" en elbil med hjälp av vanliga solcellsbatterier är idag nästan omöjligt. De flesta elbilar har en kapacitet på cirka 40 till 60 kWh, medan de vanligaste solcellsbatterierna ligger mellan 5 och 15 kWh. Vi har batterier som sträcker sig upp till 30 kWh, men dessa är rätt ovanliga.

Det intressanta är dock inte att fylla elbilens maxkapacitet, utan körbehovet. Om du kör 10 mil om dagen och din bil drar cirka 1,3 kWh per mil, kan ett 15 kWh solcellsbatteri täcka din dagliga körsträcka. Därmed är kapaciteten på solcellsbatterier i många fall tillräcklig för en elbil i vardagen.

Genom att lagra solel i ett batteri kan du utnyttja en större del av den el du själv producerar över hela dygnet. Det ökar egenanvändningen och minskar behovet av att köpa in el, vilket i slutändan gör dig mer självförsörjande.


Grönt avdrag

Med det gröna avdraget från Skatteverket, som höjdes 1 januari 2023, blir solceller och energilagring mer intressant.

Om du uppfyller kraven, kan avdraget ge en reduktion med 19,40% på totalkostnaden för solceller, men även hela 48,50% på batteri, växelriktaren samt elarbetet. Om vi också tar frekvensreglering och stödtjänster i beaktande kan en batterilösning bli än mer intressant.


Carport med solceller

Om du saknar garage men har en carport kan du istället montera solpanelerna där. Även om ytan kanske inte är jättestor, kan ett väl valt antal solpaneler ändå vara ett fint komplement till ditt huvudsakliga solcellssystem. Det finns även moderna carportlösningar idag, som har integrerade solceller.

Solceller på en carport gör att du kan utnyttja solenergin samtidigt som du skyddar bilen mot yttre betingelser. Denna trend växer snabbt på parkeringsplatser runt Europa, och det är troligt att vi kommer se mer av det i Sverige i framtiden.

Hör av dig till oss om du är intresserad av att installera solceller på din befintliga carport.


Dimensioner för ett garage med solceller

Garage varierar kraftigt när det kommer till storlek och funktion. Vissa är fristående, medan andra är vidbyggda bostaden. Vissa är uppvärmda, medan andra är oisolerade och kallställda.

För att få ut det mesta möjliga av en solcellsanläggning är det viktigt att dimensionera efter energibehovet. Nedan följer några tips:


Mindre garage

Solcellspaket på 3 till 4 kW kan vara lämpligt.

Ett vanligt tvåbilsgarage på cirka 6x6 meter har en yta på runt 36 m2. För ett sådant garage skulle ett solcellspaket på mellan 3 och 5 kW (som genererar ungefär 3000 till 5000 kWh per år) vara en bra utgångspunkt.

Solceller på garagetaket

Med solpaneler på 430W vardera, skulle du behöva mellan 7 och 11 paneler, och de upptar en takyta på cirka 20 till 25 m2. Utöver att täcka garagets energibehov, kan de även driva laddbox för elbil och tillföra hushållet en extra boost. Livslängden på solcellerna är i regel 30 år.


Stora garage

Solcellspaket på 8 till 60 kW (eller mer) kan vara lämpligt.

Stora garage - som arbetsverkstäder, logistikanläggningar eller maskinhallar - har naturligt ett större energibehov.

Beroende på elbehovet kan en solcellsanläggning på 8 till 60 kW, eller kanske ännu mer, vara passande. För att uppnå en märkeffekt på cirka 20 kW, kan man installera 40 solpaneler med en kapacitet på 505W vardera. Teoretiskt kan en sådan anläggning generera kring 20 000 kWh årligen, även om den faktiska nettoproduktionen varierar.

Till exempel har bondgårdar, med sina många byggnader, allt mer börjat dra nytta av solenergin. Byggnader i denna storlek har ofta tak med flack lutning, kanske mindre än 5°. För att optimera solpanelernas vinkel kan man därför använda uppvinklade montagesystem, ofta stabiliserade med en form av ballast.

Direktmontering är också möjligt, då varje grads avvikelse från optimal lutning inte innebär så stor energiförlust som man kanske tror.

Lästips: Hur mycket solceller man behöver


Lönsamhet

Vilken lönsamhet kan du förvänta dig av solceller på ett garagetak? Lönsamheten påverkas av flera faktorer; inköpskostnaden, elpriset, solcellernas verkningsgrad och annat. Mindre anläggningar tar också generellt längre tid att bli lönsamma.

För att räkna på lönsamheten, kolla dessa två artiklar:


Bygglov för solpaneler på garagetak

Sedan 2018 har kommunerna lättat på bygglovsreglerna för solceller, men vissa undantag finns.

Vanliga undantag är om byggnaden är K-märkt eller om installationen förändrar dess utseende. Det gäller särskilt för solceller på platt tak, där de uppvinklade systemen som ger solpanelerna sin lutning bryter mot takets naturliga form. Rådgör med din lokala kommun för att säkerställa vad som gäller i ditt fall.


Sammanfattning

Som du ser i artikeln är ett garage med solceller inte bara en möjlighet, det kan även vara ett bra komplement! Om du idag överväger solceller på ditt hem kan det vara smart att inkludera garaget i planerna.

Otovo gör solceller enkelt för dig, vare sig du vill skaffa dem till huset eller garaget. Klicka bara på knappen nedan och fyll i din adress så får du ett prisförslag. Om du vill anpassa solcellspaketet - till exempel lägga till fler paneler eller batteri - gör du det smidigt i vår plattform.

När du känner dig nöjd är det bara att trycka på “Få erbjudande” - våra solcellsexperter är därefter redo att hjälpa dig vidare.

Offert på solceller
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.