Solceller på Gotland: Få offert

Otovo levererar solceller på Gotland: Producera egen el med solpaneler på taket, vi erbjuder direktköp och solabonnemang. Kolla ditt tak och se vad du kan spara.
sverigekarta med platsnål på gotlands län

Hur bra fungerar solpaneler på Gotland? ☀️

Gotland, Sveriges största ö, är känd för sin rika historia och som en av de soligaste platserna i landet. För en ö kan ökad självförsörjning genom lokalproducerad el vara av stor vikt. Det - tillsammans med solinstrålningen och elområde SE3 - gör solceller till ett intressant alternativ för gotlänningarna.

Solinstrålning på Gotland

Idag finns det egentligen inget bergsäkert sätt att mäta solinstrålningen på olika platser i Sverige. Man kan dock använda PVGIS-verktyget från EU:s forskningsorgan för att skapa sig en uppfattning. Med hjälp av det kan vi se att Gotlands södra spets får en total årlig solinstrålning på cirka 1 364 kWh per m2. Den siffran kommer från databasen PVGIS-SARAH2, som i sin tur är uppbyggd på satellitdata.

Solcellernas verkningsgrad är vanligtvis mellan 20 till 22%. Resten av solenergin går förlorad, men tekniken utvecklas och förbättras ständigt och de blir alltmer effektiva.

Väderstreck, skugga och vinkel

Solpaneler är mest effektiva på ett skuggfritt tak som vetter mot söder, där solen är starkast. Men om det inte är möjligt, kan du kombinera söder med väst eller öst för en jämnare produktion under dagen. Det passar bra med våra livsstilar eftersom vi oftast är hemma på morgonen och eftermiddagen och har högre energiförbrukning då.

På Gotland är en taklutning på 35 till 45° en bra utgångspunkt för solceller. Längre norrut, där solens position på himlen är lägre, kan det vara fördelaktigt med en något brantare lutning (upp till en viss gräns). I jämförelse är det vanligt med en lutning på 30° för solpaneler i länder som Spanien.

I Sverige monterar solcellsinstallatörer oftast solpanelerna direkt på befintliga tak, eftersom den naturliga lutningen vanligtvis är bra nog.

Hur mycket kan solceller producera på Gotland?

För att räkna på vad en solcellsanläggning kan producera är det viktigt med följande faktorer:

   Solinstrålningen

   Takets förutsättningar

   Säkringsstorlek

   Dimensionen på anläggningen


Nedan följer ett exempel
:

Exempel - solcellsanläggning på 10 kWp

En typisk mikroproducent av el i Sverige har en solcellsanläggning på ungefär 10 kWp. Om vi tar exemplet med en villa i Visby, vars tak har en lutning på 35°, och lägger till en energiförlust på 14% i systemet, kan en sådan anläggning förväntas producera 10 565 kWh per år enligt PVGIS.

Denna produktion är riktigt bra - och samma anläggning hade genererat betydligt mindre längre norrut. Det är framförallt vintern som drar ner den årliga produktionen. November till februari står tillsammans för ungefär 969 kWh, vilket motsvarar 9%. Redan i mars har anläggningen genererat nästan lika mycket. Maj är den bästa månaden, då solcellssystemet drar in 1 541 kWh.

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller på taket

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad är priset på solceller på Gotland?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) på Gotland kostar cirka:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler x 430W

   Pris: 147 214:-

   Grönt avdrag: -28 493:-

   Slutpris: 118 721:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett skräddarsytt prisförslag, klicka och fyll i din adress:

illustration plånbok med pengar

Går det att få bidrag för en solcellsinstallation?

Ja, det finns möjlighet att få statligt bidrag för installation av ny teknik. Stödet, som kallas “Grön teknik”, ger dig ett direkt avdrag på 19,40% av totalkostnaden för ett solcellssystem. Du får dessutom 48,50% avdrag på energilagring (solcellsbatteri) och laddboxar för elbilar. Det finns en årlig gräns på 50 000 kronor per person och hushåll. Detta avdrag höjdes den 1 januari 2023, och det är osäkert hur länge det kommer att vara tillgängligt.

ROT-avdraget är en annan möjlighet, men det går inte att kombinera det med gröna avdraget i samma solcellsinstallation. De flesta väljer det gröna avdraget eftersom det ofta ger bättre ekonomiska fördelar.

Är solceller lönsamt på Gotland?

Ja, solceller är i de flesta fall lönsamma på Gotland. Tack vare öns gynnsamma förutsättningar med solinstrålningen kan solceller återbetala sig snabbare jämfört med andra delar av Sverige. En normalstor solcellsanläggning på Gotland blir ofta lönsam inom 7 till 11 år.

Många solcellstillverkare ger en effektgaranti på över 90% efter 25 år, och livslängden sträcker sig ofta över 30 år.

Ha i åtanke att ovanstående endast är en uppskattning. Varje situation är unik och vi har använt ett genomsnittligt elpris på Gotland samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara per månad, år eller totalt sett.


Elområde SE3

Gotland ligger som sagt i elområde SE3 och det påverkar lönsamheten. När elpriset är högre ökar lönsamheten för solceller, eftersom all el du själv producerar ersätter den du annars hade köpt från nätet - du sparar pengar på elräkningen helt enkelt.

Solceller på taket gör dig också mer självförsörjande och minskar beroendet av elprismarknaden. Det är en fördel, särskilt om man bor på en ö. Om du vill maximera användningen av den egenproducerade elen under dygnets timmar, kan du enkelt komplettera med ett solcellsbatteri från Otovo.

Sälja solel

När den gotländska sommaren kommer med sina långa soliga dagar kommer du troligen ha ett överskott av energi. I många fall har man då möjlighet att automatiskt mata ut elöverskottet på nätet, efter att ha gjort vissa förberedelser, såsom att teckna avtal och eventuellt byta elmätare. Du får då ersättning för såld solel samt nätnyttan du skapar.

Som mikroproducent av el har du flera fördelar. En av de främsta är att du slipper betala inmatningsavgift, och dessutom kan du dra nytta av en skattereduktion på 60 öre per såld kWh solel. Denna kallas kort och gott för "60-öringen" och gäller för max 18 000:- eller 30 000 kWh. Om du säljer mer el än du köper, får du inte att få skattereduktionen på mellanskillnaden.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Fossilfri el i 25 år

  Solcellerna beräknas att producerar el i 25 år, men troligtvis även längre än så. Producerar solcellerna mer el än vad du gör av med skickas överskottet ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du högkvalitativa solpaneler för ditt tak, inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilken gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 429 kr/mnd

Solenergi på Gotland

Gotland har som mål att basera sitt energisystem på förnybar elproduktion senast 2040. Solenergi är en del av målet, och en undersökning av Demoskop visar att politiker på Gotland var mest positiva i hela landet till solkraft. Både Länsstyrelsen och Region Gotland är aktivt engagerade i att främja solenergi och arbetar för att öka användningen.

Statistik från Energimyndigheten bekräftar att solcellssystemen ökar på Gotland. I slutet av 2022 fanns det totalt 1 677 nätanslutna solcellsanläggningar med en total effekt på 20,01 MW. Året innan var samma siffror 1 295 anläggningar med en installerad effekt på 15,35 MW. Antalet anläggningar växte alltså med cirka 30% år till år.

Siffrorna ovan inkluderar alla effektklasser, så det kan röra sig om både solcellsparker såväl som företag och privatpersoner. För dig som husägare kan det vara intressant med statistik på nätanslutna solcellssystem med en dimension under 20 kW. I stapeldiagrammet ser du antalet sådana på Gotland de senaste 5 åren.
stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW på gotland

Vanliga frågor

Är Gotlands län en bra plats för solpaneler?

Ja, Gotland är en av Sveriges bästa platser för solpaneler, om inte den bästa. Det beror på den höga solinstrålningen, det stora intresset, många solcellsinstallatörer och elpriserna i SE3.


Installerar Otovo solceller i Visby?

Ja, vi installerar solceller på nästan hela Gotland; från den norra till den södra sidan av ön. Ett exempel är Visby med omnejd. Börja med att söka på din adress för att få ett prisförslag som du själv kan anpassa. Känner du dig nöjd, är det bara att klicka på "Få erbjudande", så tar vi det därifrån.

Behövs det bygglov för solceller på Gotland?

Sedan 2018 har bygglovsreglerna för solceller blivit mer flexibla, men det finns såklart undantag och på Gotland kan det krävas bygglov i fler situationer än vanligt.

För det första har ön ett rik kulturarv, och många byggnader i exempelvis Visby innerstad har högt kulturhistoriskt värde och kräver alltid bygglov. För det andra utgör en del av ön ett riksintresse för totalförsvarets militära verksamhet. Slutligen, om solpanelerna förändrar fastighetens karaktär på ett betydande sätt, kan det också krävas bygglov.

Om du vill kolla vad som gäller för din specifika situation, rekommenderar vi att du kontaktar den lokala miljö- och byggnämnden eller läser mer på Region Gotlands webbplats. Du kan även höra av dig till våra solcellsexperter.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Nej, om din fastighet är ansluten till det allmänna elnätet behöver du inte ett solcellsbatteri, eftersom du kan köpa in el. Men om du vill öka egenanvändningen av den genererade solelen över dygnet, kan du enkelt köpa ett batteri hos Otovo.

Vid de tillfällen då huset ligger off-grid, behöver du ett batteri för att lagra strömmen.

Hur länge tar det innan solcellsanläggningen är på plats?

Hos Otovo tar det vanligtvis 4 till 20 veckor innan solcellsanläggningen är på plats och börjar leverera solel. Med tanke på att Gotland är en ö, kan det dock ibland ta längre tid. Faktor som föranmälan, material och när vi kan komma överens om ett installationsdatum påverkar leveranstiden.

Var kan man läsa mer om solenergi på Gotland?

Det finns flera platser där du kan läsa mer om solenergi på Gotland. Bland annat gör Länsstyrelsen ett bra jobb med hjälpsamma guider och informativa videor om folk på ön som utnyttjar solenergi. Energicentrum Gotland är ytterligare ett tips.

Det finns dock ingen solkarta för Gotland, så sök gärna på din adress för att få en uppskattning på vad en sollcellanläggning på ditt tak kan producera och vad du sparar.

Vad för garanti får man?

När du väljer Otovo får du lång garanti: vid direktköp ger vi dig 10 år och med vårt solabonnemang hela 20 år.