Solceller i Örebro: Få offert

Skaffa solceller i Örebro län och kommun Kolla ditt tak och få förslag på ett solcellspaket. Vi erbjuder även batteri. Sök här:
sverigekarta med platsnål på örebro

Solpaneler i Örebro - hur bra fungerar det? ☀️

Örebro är en vacker stad vid Hjälmarens västra strand som är något av ett unikum när det gäller solceller. Installationer av solcellsanläggningar har ökat lavinartat de senaste åren, och många medier har skrivit om intresset för solenergi. När man kollar solinstrålningen per m2 bland de svenska länen, placerar sig Örebro län i mitten av listan.

Solinstrålning i Örebro

Enligt PVGIS, ett verktyg från EU:s forskningsinstitut, har Örebro en solinstrålning på 1 174 kWh/m2. Den datan kommer från databasen PVGIS-SARAH2 och representerar all direkt solinstrålning, uppmätt av satelliter. Den faktiska nettoeffekten av el som solceller genererar blir dock väsentligt mindre, eftersom deras verkningsgrad ligger på ungefär 18 till 23%.

Väderstreck, skugga och vinkel

Solpaneler på ett tak med en vinkel på cirka 35-45° i söderläge, som är fritt från omgivande objekt som kan skugga taket, är optimalt. Det är också möjligt att installera, eller kombinera, med paneler i östligt och västligt läge. Det kan resultera i en mer jämn produktion och möjliggör maximal användning av morgon- och eftermiddagssolen.

Solcellernas produktion i Örebro

Funderar du att installera solceller i Örebro? I så fall är det intressant att veta hur mycket produktion i kWh en anläggning kan generera årligen. Det ger dig en indikation på hur stor del av ditt hushålls energibehov som kan täckas, och hur mycket du kan spara på att inte behöva köpa el från nätet.

Nedan följer ett exempel
:

Exempel - solcellsanläggning på 10 kWp

En anläggning på 10 kW, som representerar en genomsnittlig installation i Sverige, är ett bra räkneexempel.

Vi på Otovo gör det enkelt för dig och paketerar allt i ett solcellspaket. Till exempel kan den anläggningen inkludera 24 solpaneler på 430 Wp vardera samt en växelriktare från Growatt. Kablar, installation och garantier är vanligen inkluderade. Vi har räknat med en energiförlust på 14% och en taklutning på 35°. En sådan solcellsanläggning skulle enligt PVGIS producera ungefär 9 434 kWh per år i Örebro.

Observera att detta beror på många faktorer; man brukar räkna med att få ut ungefär 800 till 1 100 kWh per installerad kilowatt i Sverige.

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad är priset på solceller i Örebro?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) kan kosta:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler

   Pris: 141 600:-

   Grönt avdrag: -23 600:-

   Slutpris: 118 000:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett prisförslag, klicka och fyll i din adress:

illustration plånbok med pengar

Går det att få avdrag för en solcellsinstallation?

Ja, det finns möjligheter till avdrag för solceller både i Örebro och i resten av Sverige om du uppfyller vissa villkor. Avdraget "grön teknik" gäller solceller, energilagring och laddpunkt för elbilar. För solceller får du en minskning av 20% av den totala kostnaden. Om du väljer att inkludera ett solcellsbatteri, dras ytterligare 50% på kostnaden för batteriet och växelriktaren samt installationsarbetet.

Transportkostnader är dock undantagna från dessa avdrag. Skatteverket har därför definierat att de bör utgöra omkring 3% av den totala anläggningskostnaden, vilket innebär att avdragen i praktiken blir 19,40% respektive 48,50% (baserat på 97% av de totala kostnaderna).

ROT-avdrag är också en möjlighet, men det är ofta mer fördelaktigt att använda det gröna avdraget. Dessa två går inte att kombinera på samma solcellsinstallation. Det gröna avdraget är tillgängligt för privatpersoner och max 50 000 per person och år.

Är solceller lönsamma i Örebro?

I de flesta fall är solceller lönsamma i Örebro. Generellt sett tar det cirka 10-13 år innan anläggningen är återbetald. Det fina är att solcellerna, vare sig de är monterade på taket eller på marken, kommer fortsätta generera elektricitet i ytterligare 15-18 år. Tillverkarna ger en effektgaranti på omkring 90% upp till 25 år.

Ovan är endast en uppskattning. Vi har använt ett genomsnittligt elpris i Örebro samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara per månad, år eller totalt sett.


Elområde SE3

Örebro ligger i elprisområde SE3, vilket historiskt sett har haft högre genomsnittliga elpriser jämfört med de norra delarna av landet - om än inte så höga som i Skåne. Elpriser har betydande inverkan på lönsamheten; när de stiger blir anläggningen mer lönsam eftersom du använder din egen el istället för att köpa den. Således spelar elområdena definitivt en viktig roll när man överväger att installera solceller.

Sälja solel

I lönsamhetsberäkningen ovan har vi inkluderat “Såld el per kWh”. Det förutsätter att man tecknar avtal och har en elmätare som kan mäta både ingående och utgående el. Som mikroproducent har du flera fördelar, bland annat slipper du betala inmatningsavgift. När du matar ut solel på nätet kan du även få en skattereduktion på 60 öre per såld kWh.

Den el som dina solceller producerar går först till de av dina grannar i Örebro som för tillfället köper.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Fossilfri el i 25 år

  Solcellerna beräknas att producera el i 25 år, men troligtvis även längre än så. Producerar solcellerna mer el än vad du gör av med skickas överskottet ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du högkvalitativa solpaneler för ditt tak, inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilket gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 409 kr/mnd

Solenergi i Örebro

När det gäller solceller visar en undersökning från Kantar Sifo att nästan hälften av örebroarna blivit mer intresserade av att ha solceller på sina tak. Nationella medier har också uppmärksammat det stora intresset.

Enligt Energimyndigheten fanns 5 111 nätanslutna solcellsanläggningar i länet 2022, upp cirka 66% från året innan (3 080 st). Om man kollar i Örebro kommun var motsvarande siffror 2 043 i slutet av 2022 samt 1 209 st året innan. Det inkluderar alla effektklasser, alltså både installationer för privatpersoner som företag.

För dig är förmodligen statistik över nätanslutna solcellsanläggningar under 20 kW mer relevant. Under 2022 fanns det 4 589 sådana anläggningar i länet, en ökning från 2 697 under 2021. I kommunen var motsvarande siffror 1 813 under 2022 samt 1 041 under 2021. I stapeldiagrammet ser du ökningen de senaste åren i Örebro kommun.
stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW i örebro

Vanliga frågor

Är Örebro en bra plats för solpaneler?

Ja, Örebro är en bra plats för solceller. När man undersöker solinstrålningen per kvadratmeter placerar sig Örebro i mitten av listan över Sveriges län, vilket är nog med solinstrålning för en effektiv produktion. Intresset för solenergi är stort och det finns ett flertal lokala solcellsmontörer.

Det sker även stora satsningar av företag, till exempel planeras en gigantisk solcellspark vid Dylta bruk.


Installerar Otovo solceller i Karlskrona, Kumla eller Lindesberg ?

Ja, Otovo samarbetar med många lokala solcellsinstallatörer i hela Örebro län. Vi täcker ovanstående platser, sök gärna på din gata för ett prisförslag.

Behövs bygglov för solceller i Örebro?

Det kan krävas bygglov för solceller i Örebro, som när installationen markant förändrar byggnadens utseende eller om den är kulturmärkt.

Vi rekommenderar att du kollar med bygg- och miljönämnden i Örebro. Våra solcellskonsulter kan också hjälpa dig.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Om din bostad är ansluten till det allmänna elnätet, är det inte nödvändigt med ett solcellsbatteri. Elnätet är då som ett “omfattande batteri”, där man kan mata ut överskottsel eller köpa när solen inte skiner. För bostäder som inte är anslutna till nätet är dock solcellsbatterier nödvändiga för att lagra strömmen.

Hur länge tar det innan solpanelerna är på plats?

Det tar vanligen 4 till 20 veckor. Men vi har exempel där det bara tagit någon vecka innan solcellsanläggningen är igång och producerar för fullt. Faktorer som föranmälan, material och överenskommet installationsdatum spelar stor roll på leveransen.


Var kan man läsa mer om solpaneler i Örebro?

Läs mer om solpaneler i Örebro på kommunens officiella webbplats.

Har Otovo en solcellsapp?

Ja, det har vi! Med Otovo-appen kan du se hur mycket din solcellsanläggning producerar och annan data. Den finns tillgänglig för nedladdning på Google Play eller App Store.

Vad för garanti får man?

Vi vill att du ska känna dig trygg med ditt köp av solceller. Därför ger vi lång garanti; 10 år på direktköp och hela 20 år om du tecknar vårt solabonnemang.