Solceller i Östergötland: Få offert

Otovo levererar solceller i Östergötland: Gör en solcellskalkyl och se hur mycket du kan spara. Att testa sitt tak är kostnadsfritt.
sverigekarta med platsnål på Östergötland län

Hur bra fungerar solpaneler i Östergötlands län? ☀️

Östergötland i sydöstra Sverige är ett stort landskap som är rikt på historiska lämningar. När det gäller solinstrålning placerar sig länet topp 10 i Sverige. Östergötland är dessutom ett av länen med flest nätanslutna solcellsanläggningar. Låt oss kolla närmare.

Solinstrålning i Östergötland

För att få en uppskattning av solinstrålningen i Östergötland, kan vi använda PVGIS-verktyget från EU:s forskningscentrum. Med detta verktyg kan vi se att länets största stad, Linköping, får en årlig solinstrålning på 1 201 kWh per m2. Siffran är beräknad med hjälp av databasen PVIGS-SARAH2 som baserar sig på satellitdata. Observera att den endast gäller Linköping stad, och kan skilja sig något beroende på plats i länet.

Eftersom solceller idag har en verkningsgrad på ungefär 20 till 22%, ger det en indikation om den mängd el som potentiellt kan produceras.

Väderstreck, skugga och vinkel

Solceller producerar mest i ett skuggfritt sydläge. En kombination av syd-, öst-, och västlägen fungerar också bra, och matchar energitopparna på morgonen och eftermiddagen när de flesta är hemma. Dock blir den totala produktionen något lägre än i det optimala sydläget.

När det gäller taklutning är 35 till 45° en bra utgångspunkt i Östergötland. De flesta taken i Sverige - till exempel sadeltak eller valmat tak - har en lämplig lutning och solcellsmontörer installerar ofta solpanelerna direkt på taket. Det går även att montera på platt tak med hjälp av montagesystem, dock krävs det ofta bygglov i dessa fall eftersom de förändrar fastighetens naturliga form.

Hur mycket kan solceller producera i Östergötland?

För att veta på ett ungefär vad en solcellsanlägging kan producera är det viktigt att kolla på följande:

   Solinstrålningen

   Takets förutsättningar

   Säkringsstorlek

   Dimensionen på anläggningen


Nedan följer ett exempel
:

Exempel - solcellsanläggning på 10 kWp

En genomsnittlig mikroproducent i Sverige har en solcellsanläggning på 10 kWp, som upptar en takyta på ungefär 45 till 50 m2. Om vi tar en sådan solcellsanläggning i Linköping, med ett södertak som har 35° lutning och med 14% energiförlust i systemet, producerar den cirka 9 641 kWh årligen enligt PVGIS.

När vi kollar den årliga produktionen ser vi att det huvudsakligen är vintermånaderna som drar ner siffrorna. Från november till februari ger solcellerna endast cirka 945 kWh, vilket är ungefär 10% av den totala årliga produktionen. I mars börjar de generera betydande mängder igen med 885 kWh - och juni är årets bästa månad med 1 367 kWh.

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller på taket

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad kostar solceller i Östergötland?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) kan kosta:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler

   Pris: 146 777:-

   Grönt avdrag: -28 474:-

   Slutpris: 118 303:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett skräddarsytt prisförslag, klicka och fyll i din adress:

illustration plånbok med pengar

Går det att få statligt stöd för en solcellsinstallation?

Ja, i Östergötland, precis som i resten av Sverige, kan du utnyttja "grön teknik"-avdraget. Det är ett stöd för teknik inom förnybara energikällor som ersatte det tidigare solcellsbidraget och höjdes vid årsskiftet 2023. Avdraget innebär att du får 20% avdrag på totalkostnaden för solceller och 50% på energilagring (som solcellsbatterier) samt laddboxar till elbilar. Det finns dock ett tak som är max 50 000 kr per år och hushåll.

ROT-avdraget är också en möjlighet, men du kan inte kombinera det med grön teknik i samma solcellsinstallation. I de flesta fall är grön teknik det mest fördelaktiga.

Är solceller lönsamt i Östergötland?

Ja, med rådande förutsättningar blir solceller oftast lönsamma i Östergötland. En solcellsanläggning på, säg, 10 kWp, brukar betala tillbaka sig själv inom 8 till 11 år. Många tillverkare erbjuder en effektgaranti på över 90% efter 25 år och livslängden är cirka 30 år.

Ha i åtanke att ovanstående endast är en uppskattning. Varje situation är unik och vi har använt ett genomsnittligt elpris i Östergötland samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara per månad, år eller totalt sett.


Elområde SE3

Östergötland ligger i elområde SE3, vilket har inverkan på lönsamheten. När du producerar el med solceller ersätter du den el du annars hade köpt från nätet. Ju högre elpriset är, desto mer sparar du, vilket i sin tur ökar lönsamheten. Du blir också mindre beroende av elprismarknaden med solpaneler på taket.

Om du vill använda din egenproducerade el i större utsträckning under dygnets timmar, kan det vara värt att överväga ett solcellsbatteri.

Sälja solel

När sommaren anländer och behovet av uppvärmning minskar, kommer du sannolikt att producera mer el än vad du förbrukar i fastigheten. Efter en viss förberedelse kan du ofta mata ut detta överskott till elnätet och få betalt för de kilowattimmar du säljer samt för den nätnytta du gör. Din lokalproducerade el går först till dina närmaste grannar i Östergötland, som för stunden köper från nätet.

Som mikroproducent har du flera fördelar, till exempel behöver du inte betala någon inmatningsavgift. Det finns också en skattereduktion på 60 öre per såld kWh solel. Den gäller för upp till 30 000 kWh eller 18 000 kr per år. Om du säljer mer el än vad du köper, appliceras inte "60-öringen" på mellanskillnaden.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Fossilfri el i 25 år

  Solcellerna beräknas att producerar el i 25 år, men troligtvis även längre än så. Producerar solcellerna mer el än vad du gör av med skickas överskottet ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du högkvalitativa solpaneler för ditt tak, inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilken gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 429 kr/mnd

Solenergi i Östergötland

Flera kommuner i Östergötland har som mål att öka andelen förnybar elproduktion, till exempel från solen. Linköpings kommun vill bland annat vara i Sverigetoppen i installerad solcellseffekt. År 2040 siktar de på att 20% av den totala elproduktionen i kommunen ska komma från solen.

Solcellsinstallationerna har ökat markant i Östergötland. Energimyndighetens statistik visar att antalet nätanslutna solcellsanläggningar i länet uppgick till 8 466 år 2023, en ökning på cirka 51% jämfört med 2021. De kommuner med flest installationer var Linköping (2 527 st), Norrköping (2 131 st), Motala (865 st), följt av Mjölby (536 st).

Ovanstående siffror omfattar allt från företag till privatpersoner. Om du är husägare, kan det vara intressant att titta på anläggningar med en effekt under 20 kW. Det är oftast villor, hus samt fritidshus. I stapeldiagrammet kan du se utvecklingen av sådana anläggningar de senaste åren.
stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW i östergötland

Vanliga frågor

Är Östergötlands län en bra plats för solpaneler?

Absolut! När det kommer till förutsättningar för solceller är Östergötland en bra plats i Sverige. Det baserar sig på solinstrålningen, kommunerna, elområdet, samt det stora antalet solcellsleverantörer.


Installerar Otovo solceller i Linköping, Norrköping, Motala eller Mjölby?

Vi levererar solcellslösningar till privatpersoner i nästan hela Östergötland, från Linköping, Norrköping och Motala till många andra platser. Börja med att söka på ditt tak för att göra en solcellskalkyl.

Behövs det bygglov för solceller?

Solpaneler kan vara bygglovsbefriade om de inte strider mot detaljplanen eller förändrar byggnadens karaktär. Det finns dock undantag, till exempel för K-märkta byggnader eller om solpanelerna skulle förändra fastighetens utseende avsevärt. Solceller på platta tak kan vara ett exempel på det, eftersom montageanordningar som inte följer takets form ofta används.

Vi rekommenderar att du besöker din lokala kommuns webbplats och rådfrågar en bygglovshandläggare för mer information. Du kan även höra av dig till våra solcellsexperter.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Nej, om din fastighet är ansluten till det allmänna elnätet behöver du inte ett solcellsbatteri. Då köper du helt enkelt ström från nätet när solen inte lyser. Om du vill använda din egenproducerade el i större utsträckning över dygnets timmar, kan ett batteri vara intressant. Hos Otovo kan du enkelt köpa det.

Om fastigheten däremot är "off-grid", behöver du ett batteri för att lagra strömmen.

Hur länge tar det innan solcellsanläggningen är på plats?

Leveranstiden beror på faktor som föranmälan, material samt när vi kan komma överens om ett installationsdatum. I vanliga fall tar det cirka 4 till 20 veckor innan solcellerna är igång och producerar.

Var kan man läsa mer om solenergi i Östergötland?

Länsstyrelsen i Östergötland har information om solceller på sin webbplats. Även kommunerna - till exempel Linköping eller Norrköping - har utbildande material om solenergi på sina respektive webbplatser. Du kan bland annat använda en solkarta för att kolla ditt tak.

Vad för garanti får man?

När du väljer Otovos kompletta solcellspaket ingår 10 års garanti vid direktköp och 20 år med vårt solabonnemang.