Solceller i Värmland: Få offert

Skaffa solceller i Värmland Sätt solpaneler på taket och utnyttja solens kraft. Vi erbjuder även batteri. Kolla om ditt tak lämpar sig:
sverigekarta med platsnål på värmlands län

Solpaneler i Värmlands län - hur bra är det? ☀️

Värmlands län i västra Sverige är känt för sin vackra natur med djupa skogar och rikligt med vatten. Även om länet inte har mest solinstrålning i Sverige, går det helt klart att installera solpaneler här. Låt oss kolla närmare på solenergi i Värmland.

Solinstrålning i Värmland

Det finns inget bra sätt att mäta solinstrålningen på ett säkert vis i Värmland. Dock kan vi bilda oss en uppfattning genom att använda ett verktyg (PVGIS) från EU:s forskningsinstitut som bygger på satellitdata. Genom det kan vi se att Värmlands residensstad Karlstad har en total årlig solinstrålning på cirka 1 240 kWh/m2.

Väderstreck, skugga och vinkel

Solpaneler genererar som mest el när de är riktade mot söder och inte skuggas av närliggande objekt som byggnader, skorstenar eller träd. Det går även att installera i östligt eller västligt väderstreck, vilket kan ge mer produktion på morgonen eller kvällen när de flesta är hemma.

I Värmland är en passande vinkel på solpanelerna cirka 35 till 40°. Eftersom lutningen på svenska tak i regel är bra nog monterar solcellsinstallatören oftast direkt ovanpå. På funkishus med platt tak går det att använda speciella montagesystem för att skapa vinkel.

Hur är det med snön då?

Snö är oftast inget problem då solcellerna ändå inte producerar mycket el på vintern. Tack vare lutningen på solpanelerna glider snön av när solen börjar värma på allvar.

Hur mycket kan solceller producera i Värmland?

För att räkna på vad man faktiskt kan få ut av solceller är det viktigt att kolla på:

   Solinstrålningen

   Takets förutsättningar

   Säkringsstorlek

   Dimensionen på anläggningen


Nedan följer ett exempel
:

Exempel - solcellsanläggning på 10 kWp

En genomsnittlig solcellsanläggning i Sverige ligger på en dimension kring 10 kWp. Låt oss använda PVGIS-verktyget igen och lägga till en taklutning på 35° och en energiförlust om 14% i systemet. Med dessa antaganden kan en 10 kWp-solcellsanläggning i mitten av Värmland producera cirka 9 356 kWh per år.

Vintern står för ungefär 10% av årsproduktionen. December är årets sämsta månad med endast 109 kWh i produktion. I mars producerar anläggningen redan lika mycket som under alla vintermånaderna (november, december, januari och februari). Juni är årets bästa månad med hela 1 384 kWh.

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad är priset på solceller i Värmland?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) i Värmlands län kan kosta cirka:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler x 430W

   Pris: 126 305:-

   Grönt avdrag: -24 446:-

   Slutpris: 101 859:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett prisförslag, klicka och fyll i din adress:

illustration plånbok med pengar

Går det att få avdrag för en solcellsinstallation?

Ja, i Värmland, likt i resten av Sverige, kan du använda det gröna avdraget om du uppfyller vissa villkor. Det höjdes 1 januari 2023 och ger ett avdrag på 19,40% av en solcellsanläggning direkt på fakturan. Om du vill lägga till ett solcellsbatteri, kan du få ytterligare 48,50% avdrag på det, växelriktaren samt elarbetet. Taket är max 50 000 per person och år.

ROT-avdraget är en annan möjlighet, men det går inte att kombinera det med grönt avdrag på samma solcellsinstallation. Om du tecknar vårt solabonnemang används ROT.

Är solceller lönsamma i Värmland?

Med rådande förutsättningar blir en normalstor solcellsanläggning (t. ex. 10 kWp) oftast lönsam i Värmland efter 10 till 13 år.* Solpaneler har i många fall en effektgaranti 90% efter 25 år och livslängden är cirka 30 år.

*Ha i åtanke att ovanstående endast är en uppskattning. Varje situation är unik och vi har använt ett genomsnittligt elpris i Värmlands län samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara per månad, år eller totalt sett.


Elområde SE3

Värmland ligger i elområde SE3 vilket har påverkan på lönsamheten. Vid högre elpriser blir solcellsanläggningen mer lönsam då du ersätter el du annars hade köpt från nätet. Solpaneler gör dig således mer självförsörjande. Om du vill ta det ett steg längre och använda din egenproducerade solel i ännu större utsträckning, kan det vara intressant med batterilager.

Sälja solel

På sommaren kommer solcellsanläggningen att producera för fullt och troligtvis ge dig mer el än du förbrukar i fastigheten. Efter vissa förberedelser och ett eventuellt byte av elmätaren, kan du automatiskt mata ut överskottet på nätet och få ersättning.

Det finns även en skattereduktion på 60 öre per såld kilowattimme solel. Du kan max få skattereduktion för 30 000 kWh eller 18 000:-. Om du säljer mer el än du köper, får du inte "60-öringen" på mellanskillnaden.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Fossilfri el i 25 år

  Solcellerna beräknas att producera el i 25 år, men troligtvis även längre än så. Producerar solcellerna mer el än vad du gör av med skickas överskottet ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du högkvalitativa solpaneler för ditt tak, inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilket gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 409 kr/mnd

Solenergi i Värmland

Precis som i många andra län i Sverige är solenergi på stark frammarsch i Värmland. Enligt Energimyndigheten fanns det 4 452 nätanslutna solcellsanläggningar i länet i slutet av 2022 med en total effekt på 63,99 MW. Året innan var samma siffror 2 825 anläggningar som stod för 42,94 MW i effekt.

Kommunerna i länet med flest nätanslutna solcellssystem i slutet av 2022 var Karlstad (1 161 st), följt av Arvika (429 st) och Kristinehamn (382 st).

Siffrorna ovanför inkluderar alla effektklasser. Så det kan handla om privatpersoner såväl som stora solcellsparker. För husägare kan det vara intressant att kolla på anläggningar med en dimension under 20 kW, vilket i många fall är privatpersoner. I stapeldiagrammet kan du se utvecklingen för sådana anläggningar i Värmlands län.
stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW i värmland

Vanliga frågor

Är Värmland en bra plats för solpaneler?

Ja, Värmlands län är en bra plats för att sätta solpaneler på taket eller marken och börja producera sin egen el. Här finns nog med solinstrålning på årlig basis för att investeringen i dagsläget ska bli lönsam på sikt. Det sker även satsningar på solcellsparker, vilket visar att det finns lokal potential för solenergi.


Installerar Otovo solceller i Karlstad, Arvika eller Kristinehamn?

Ja, vi täcker nästan hela Värmland, bland annat Karlstad, Arvika och Kristinehamn. Sök på din adress för att se vad just du kan producera med solpaneler på taket.

Behövs det bygglov för solceller i Värmland?

Ofta behövs det inte bygglov för att installera solpaneler på taket. Det finns dock en del undantag, till exempel om installationen förändrar byggnadens ursprungliga utseende. Ett exempel på när bygglov kan krävas är solpaneler på platt tak, eftersom montagesystemen inte följer takets naturliga profil. Installationer på k-märkta byggnader kräver också ofta bygglov.

Kontakta den lokala bygglovsenheten i din kommun om du är osäker. Du kan även höra av dig till oss.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Nej, om din fastighet är nätansluten fungerar nätet som ett "stort batteri", det vill säga, du kan köpa till eller sälja el. Om du däremot vill använda din egenproducerade el i större utsträckning över dygnet, kan batteri vara ett alternativ. Idag finns även möjlighet för mikroproducenter att utnyttja frekvensreglering och stödtjänster. Om du "lånar" ut batteriet på detta vis kan du få ersättning.

Om du har en sommarstuga som exempelvis ligger off-grid, behöver du emellertid batterilager för att lagra strömmen.

Hur länge tar det innan solcellsanläggningen är på plats?

Det tar vanligen 4 till 20 veckor, men det beror på faktorer som föranmälan, leveranser och överenskommet installationsdatum.

Var kan man läsa mer om solenergi i Värmland?

Kolla hos Länsstyrelsen eller på de lokala kommunernas webbplatser. Karlstad kommun erbjuder en solkarta.

Vad för garanti får man?

Vid direktköp av en solcellsanläggning ger vi dig 10 års garanti. Om du tecknar vårt solabonnemang får du hela 20 år.