Solceller i Ystad - offert på solcellsanläggning

Otovo jämför lokala solcellsinstallatörer i Ystad: Få ett anpassat prisestimat på ditt tak på någon minut. Det är kostnadsfritt och du förbinder dig inte till något.

hus med vit putsad fasad som har svarta solceller på taket
sverigekarta med platsnål på ystad

Vilka förutsättningar finns för solceller i Ystad?

Pittoreska Ystad, vid Skånes sydkust, är en av Sveriges bästa platser för att installera solceller på taket.

Sveriges sydligaste län Skåne har näst mest genomsnittlig solinstrålning per km2. Länet har ungefär lika mycket solinstrålning som Danmark, som har många gånger fler solceller per invånare. Ystad ligger dessutom i elområde SE4, som historiskt sett haft de högsta genomsnittliga elpriserna i Sverige.

Från 2021 till 2022 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar (under 20 kW) med hela 62% i Ystad kommun - att nyttja den hållbara solkraften blir allt mer populärt. Låt oss kika närmare på ortsspecifika förutsättningar.

Solinstrålning i Ystad ☀️

Enligt EU:s fotovoltaiska verktyg PVGIS har Ystad en total årlig solinstrålning på 1 307 kWh/m2. Den siffran baserar sig på databasen PVGIS-SARAH2, som använder sig av satellitdata.

Solinstrålningen visar hur mycket solenergi en kvadratmeter kan ta emot. Den faktiska nettoeffekten som solceller skulle kunna producera är dock betydligt mindre, eftersom solpaneler har en verkningsgrad på 18 till 22%. Men med Sverigemått är det fortfarande i topp!

Som jämförelse kan vi ta en plats i mellersta Sverige, som har en årlig solinstrålning på cirka 1 088 kWh/m2 enligt samma verktyg. I Ystad har du således cirka 219 kWh extra per m2 i solinstrålning och större potential i ren solenergi.

Väderstreck och vinkel

Ystad ligger nära Sveriges sydspets och ett skuggfritt tak i söderriktning med en lutning på omkring 36 till 42° kan vara optimalt. Solceller i östlig eller västlig riktning är också möjligt, och kan ge mer produktion under morgonen eller sen eftermiddag, men mindre totalt sett.

Generellt sett gäller att ju längre norrut du befinner dig, desto brantare lutning bör solpanelerna ha. Men i Sverige har redan många hustak en lämplig lutning, 27 till 45°, för solpaneler vilket gör att solcellerna kan absorbera solens strålar på ett bra sätt.

Solpaneler installeras därför nästan alltid i samma lutning som ett befintligt tak har. Om du har ett flackare tak med en lutning som är mindre än 5°, går det att använda uppvinklade system.

Vad kan solceller producera i Ystad?

När du vet solinstrålningen är det intressant att kolla på produktionen per år; hur mycket el går det att få ut med solpaneler på taket i Ystad? De viktigaste faktorerna är:

   Den geografiska platsen

   Hur mycket takyta som finns tillgänglig

   Hur du dimensionerar solcellsanläggningen


Nedan följer ett exempel
:

Exempel - solcellsanläggning 10 kWp

En solcellsanläggning på 10 kWp motsvarar ungefär en genomsnittlig installation för en villa i Sverige, vilket gör det lämpligt som ett exempel. Den dimensionen upptar en takstorlek på cirka 45 till 50 m2 och kan innehålla 20 st solpaneler på 505 watt vardera.

I vårt exempel har vi valt en takvinkel på 41° och systemförlust på 14%. En lämplig växelriktare i detta solcellspaket kan exempelvis vara Growatt MOD8000KTL3-XH(BP). Med dessa antaganden producerar solcellsanläggningen i Ystad ungefär 10 631 kWh per år.

Det är vintermånaderna som drar ner den totala produktionen. November till och med februari står tillsammans endast för 1 159 kWh (ca 11 % av årliga produktionen). Men redan i mars börjar anläggningen att producera på allvar igen. Tack vare sommaren blir produkten ändå hög på årsbasis; juni till och med augusti ger hela 4 161 kWh. Intressant nog är maj den bästa månaden i produktion (1 462 kWh).

Sök på din adress

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller på taket

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad kostar solceller i Ystad?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) kan kosta:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler x 430W LONGi Solar

   Pris: 146 777:-

   Grönt avdrag: -28 474:-

   Slutpris: 118 303:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett skräddarsytt prisförslag, klicka och fyll i din adress:

Går det att få avdrag för en solcellsinstallation i Ystad?

Ja, som du ser i uträkningen ovan kan du nyttja avdraget för grön teknik på 19,40% av totalkostnaden när du installerar en nätansluten solcellsanläggning i Ystad. Om du lägger till ett batteri i solcellspaketet får du även 48,50% i avdrag på batteriet, växelriktaren och installationskostnaden (elarbetet).

Det är även möjligt att använda ROT-avdraget, men det går inte att kombinera det med grön teknik på samma solcellsinstallation. Grön teknik är endast tillgängligt för privatpersoner och gäller upp till max 50 000 per person och år. Avdraget dras direkt på fakturan.

Är solceller lönsamma i Ystad?

Svaret är ja. I de flesta fall blir solpaneler i Ystad med en märkeffekt på 10 kWp lönsamma efter ungefär 7 till 11 år. Tack vare Ystads goda förutsättningar kan anläggningen återbetala sig snabbare än genomsnittet i Sverige. Därefter kan du använda dig av “gratis” grön el i åtminstone 19 år samtidigt som du gör klimatnytta.

Ha i åtanke att detta endast är en uppskattning. Varje situation är unik och vi har använt ett genomsnittligt elpris i Skåne samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara per månad, år eller totalt sett.


Elområde SE4

Ystad ligger som sagt i elområde SE4 som historiskt sett haft Sveriges i genomsnitt högsta elpriser. Elprismarknaden är volatil och det såg vi inte minst under hösten 2022. Med solceller på taket i Ystad blir du mer självförsörjande och skyddar dig bättre mot prissvängningarna.

Sälja solel

I lönsamhetsberäkningen ovan har vi inkluderat “Pris för såld el”. Det förutsätter att du tecknar avtal och blir en så kallad mikroproducent, så att du bland annat får skattereduktion på 60 öre per såld kWh solel och ytterligare förmåner.

Om du blir mikroproducent kan du mata ut elöverskottet på nätet och få betalt. Elen skickas först till dina närmaste grannar runt om i Ystad, som kommer använda den lokalproducerade elen från solpanelerna på ditt tak, fiffigt va?

Pengarna kan du därefter använda för att köpa tillbaka el på vintern när solcellerna inte producerar lika mycket.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Billig och ren ström över 25 år!

  Solcellerna producerar ren och billig ström i minst 25 år. Du får betalt för den el du inte använder själv. Välkommen till framtiden!

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du paneler av högsta kvalitet för ditt tak inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilken gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 349 kr/mnd

stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW i ystad

Solenergi i Ystad

Enligt Energimyndighetens officiella statistik fanns det 721 nätanslutna solcellsanläggningar i Ystad kommun 2022. Den siffran inkluderar alla effektklasser, och den totala installerade effekten var 12,04 MW.

För villaägare är troligtvis en effektklass under 20 kW mer intressant. I så fall fanns det 630 nätanslutna solcellsanläggningar 2022, vilket är en ökning på cirka 62% sedan 2021 (388 st). Året innan, 2020, fanns det 292 st nätanslutna solcellsanläggningar med en effektklass under 20 kW.

I den delen av Skåne där Ystad ligger sker dessutom många spännande storsatsningar på solceller, både på öppna markytor och på industribyggnader eller fastigheter med platt tak.

Vanliga frågor

Är Ystad en bra plats för solceller?

Ja, Ystad är en utmärkt plats för solceller tack vare förutsättningarna i solinstrålning, antalet verksamma installatörer i området samt de stora solcellssatsningarna i Skåne. I Sverige finns få bättre platser än Ystad!

Installerar Otovo solceller i Tomelilla eller Skurup?

Ja, vi samarbetar med många auktoriserade solcellsleverantörer i Ystad kommun med omnejd. Om du vill installera solceller i Tomelilla eller Skurup, sök på din adress för att få en skräddarsydd offert av våra solcellsexperter.

Behövs det bygglov för solpaneler i Ystad?

Vanligtvis kräver kommuner inte bygglov för installation av solceller, såvida inte installationen ändrar byggnadens ursprungliga form eller om den är K-märkt. Om ditt hus har platt takyta kan du till exempel behöva ett bygglov.

Det är alltid bra att kolla med Ystad kommun eller andra relevanta myndigheter.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Om din fastighet är ansluten till det allmänna elnätet behöver du inget solcellsbatteri. Då kan du istället köpa el från nätet när solen inte lyser. Men om du vill bli ännu mer självförsörjande kan du enkelt lägga till ett solcellsbatteri hos Otovo i köpprocessen.

Om fastigheten däremot ligger off-grid, det vill säga utanför elnätet, måste du ha batterier för att lagra strömmen.

Hur länge tar det innan solpanelerna är på plats?

Det tar vanligtvis 4 till 20 veckor innan solpanelerna är installerade och en elektriker driftsätter anläggningen.

Vad för garanti får man?

Otovo ger dig branschledande garanti; med direktköp får du 10 års garanti och med solabonnemang hela 20 år.

PersonuppgifterVåra villkorVillkor för solabonnemang

© Otovo AB 2023