Att leva “off grid”, ödrift på svenska, innebär att man lever oberoende av elnätet men ibland även vatten- och avloppssystemet.

En anledning till att man väljer att gå off-grid kan vara att man önskar ett levnadssätt där man förlitar sig på förnybara energikällor såsom solenergi, vind eller vattenkraft, och är till stor del eller helt självförsörjande. Det kan också vara av kostnadsskäl med tanke på elpriset de senaste åren - då kan det passa att producera sin egen el och klara sig utan elnätet som ibland tar höga avgifter.

Krig och naturkatastrofer är ytterligare ett argument för att vilja ha krisberedskap - för preppers ingår off-grid-lösningar i en komplett strategi.

Men frågan är om det räcker med en solcellsanläggning med ett stort batteri för att klara sig utan el under en längre period? Går det till exempel att ha en sommarstuga med solceller och vara helt off-grid? Här tar vi upp det viktigaste med att välja en anläggning med ödrift.


Off grid solceller

Ett sätt att bli oberoende av elnätet är genom att använda ett solcellsbatteri med ödriftfunktion.

Dock måste du tänka på att batterier inte är särskilt lämpade för långtidslagringar - normalt använder man ett batteri för att spara energi på dagen som kan användas senare på kvällen/natten när solcellerna inte kan producera el.

Därför är ett batteri med ödrift enbart en lösning för kortvariga strömavbrott. Ett alternativ är istället vätgaslagring som går att lagra länge och till en låg kostnad.


Hur fungerar solceller vid strömavbrott?

En solcellsanläggning fungerar inte vid strömavbrott om anläggningen saknar någon av följande funktioner och komponenter:

  1. En växelriktare med ödrift (hybriddrift)
  2. Nätfrånskiljare för att koppla ifrån anläggningen från elnätet
  3. Eget jordtag krävs då en frånkoppling från elnätet innebär att din anläggning inte längre är jordad via nätet
  4. Laddat solcellsbatteri som växelriktaren kan mata elektricitet ifrån till dina eluttag


Off grid lösningar

Vilka lösningar finns det för att gå off-grid med en solcellsanläggning?

Det viktiga är att växelriktaren är kompatibel med batteriet och har support för ödrift.

Växelriktare off grid

Här är tre växelriktare som går bra att installera för att få ödrift-funktion:

  • En symo Gen24 från Fronius är en hybridväxelriktare som fungerar ihop med BYD-batterier
  • SMA-växelriktare, framförallt modellen Sunny Island, har installerats i över 120 000 gånger i både privata hem och kommersiella applikationer
  • Growatt, en populär tillverkare som vunnit priser, erbjuder modellen SPF för ödrift.


Kan jag leva off grid med endast solceller?

Att endast förlita sig på egenproducerad el från solceller är inte optimalt, speciellt under vintrarna då det oftast är för mörkt för att din anläggning ska kunna producera el. En hybridlösning är därför ett bättre alternativ.

Då kan du klara dig på elektricitet från dina solceller kopplade till batterier med större kapacitet under april till augusti och därefter på vindkraft, vattenkraft eller vätgas - eller en kombination av dessa olika energikällor om möjligheten finns.

En normalstor villa förbrukar ca 15-20 000 kWh per år, enligt energimarknadsbyrån. Utifrån dessa siffror så kan vi uppskatta att du kommer kräva cirka 25 solpaneler x 400 watt för att täcka cirka hälften av ditt behov (beroende på väderstreck, vinkel och flera faktorer som kan påverka verkningsgraden). Tänk också på att du ska välja ett batteri på 1 kWh per installerad effekt till din anläggning.


Off grid - då kan du gå miste om detta

En nackdel med att ha din anläggning på ödrift är ju att du inte längre kan sälja överskottselen tillbaka till elnätet - vilket du kan få 60 öre/kWh i skatteavdrag för, upp till max 18000 per kalenderår. Tänk på att det är nätanslutna solcellsanläggningar som får ta del av det gröna skatteavdraget som i år har ökat till 20% av totalpriset! Väljer du att även installera ett batteri får du ytterligare skatteavdrag och betalar endast halva priset av batteriet.

Väg noga in dessa för- och nackdelar med att leva off-grid innan du fattar ett beslut. För att få prisförslag på ett solcellspaket med eller utan batteri, kolla upp ditt tak hos oss på Otovo redan idag. Sök bara på din adress så får du se hur mycket du kan spara per år med vår solkarta:

Se vår solkarta
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.