Du kan få upp till 50 000 kronor i skattereduktion när du köper ett solcellssystem. Grön teknik-avdraget från skatteverket höjdes med ytterligare 5% - från 15% till 20% för alla installationer där betalningen har gjorts efter 22/12/31. Om du föredrar abonnemang gäller rotavdrag som vi drar av direkt på fakturan!

Från och med 2023 kan du få högst 20%, mer exakt 19,40% i grönt avdrag, när du köper solceller. Hur mycket du kan få i skatteavdrag för din solcellsanläggning beror på några faktorer som vi tar upp i den här artikeln. Rotavdrag gäller för dig som vill abonnera på solceller och ligger på 9%!

Utnyttja avdraget


Solcellsbidraget ersattes av gröna avdraget

Att solcellsbidraget inte längre går att ansöka om behöver inte vara dåliga nyheter! Som vi nämnde ovan så ersattes investeringsstödet med grönt avdrag och därför har du fortfarande möjligheten att installera solceller på ditt tak för en lägre kostnad.

Förutom skattereduktion för solceller så berättar vi om vilka avdrag som gäller om du blir en mikroproducent av elektricitet. Du kommer se att med rätt skatteavdrag kan du både spara och tjäna pengar.


Vad är det gröna avdraget egentligen?

Grönt avdrag är tänkt som stöd för den som vill installera tekniker som solceller. För solkraft innebär att det görs ett skatteavdrag för kostnader på arbeten och material vid installation av solceller (inte för utrustning- eller resekostnader).

Så här skriver skatteverket själva om skattereduktionen:

"Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddningspunkt till elfordon."


Vem kan få skatteavdrag för solceller?

För att du ska kunna utnyttja skattereduktionen så behöver du uppnå vissa krav. Ett krav är att själva bostaden måste ägas av dig och vara ansluten till elnätet – en hyrd bostad godkänns alltså inte.

Utöver det så måste solcellssystemet vara nätanslutet - då uppfyller du kraven för skattereduktion för dina solpaneler. Du kan läsa mer om de exakta reglerna kring bostad och ägande på skatteverket.

Vidare bör minst 20% av solcellssystemets totala produktion vara produktion av elektricitet - alltså inte enbart för uppvärmning (solvärme).

Kolla din adress här


Hur mycket skatteavdrag får jag?

För själva installationen av solceller ges ett avdrag på högst 20 procent* - vilket dras av, av installatören, för arbete och material. Maxbeloppet som du totalt kan nyttja ligger på 50 000 kr per år. Är ni två som äger huset tillsammans kan ni båda få avdrag, alltså ett skatteavdrag på MAX 100 000 kr per år!

*OBS! Det egentliga värdet blir exakt 19,40% då resekostnader och projektering inte är avdragsgilla kostnader.

Så här erhålls avdragssatsen på 19,40%:

Skatteverket räknar med att 3% av totalkostnaden utgörs av resekostnader och projektering. Alltså dras 0,03 x 20 = 0,60% från det totala stödet på 20%, det vill säga: 20%-0,60% vilket resulterar i att det gröna avdraget totalt hamnar på 19,40%.

Till exempel: Du köper en anläggning för 200 000:- och efter gröna avdraget på 19,40% betalar du alltså 161 200:- (Alltså 200 000 x 0,806). Då har du fått en skattereduktion för ditt solcellssystem totalt 38 800 kr.

Lästips: Vad kostar en solcellsanläggning och vad ingår?


Krav på att du ska få ut pengar

Självklart finns det även vissa krav för att du ska kunna få ut pengar som privatperson. Om du använt ROT- och RUT-avdraget eller betalat “för lite” skatt tidigare under året så påverkas storleken på avdraget som du kan få för installation av solceller.

Tänk också på att företaget, dvs installatören av solpanelerna som du anlitar, måste vara godkänt för att du ska kunna få skattereduktion. Detta eftersom det är företaget som ansöker om avdraget.Räkna på ditt tak och beräkna lönsamheten:

Det är enkelt att räkna på sitt tak och det tar endast någon minut!
På Otovo har vi förenklat processen:

  • Skriv in din adress och kolla upp ditt hustak
  • Vi hittar en installatör
  • Du får se en uppskattad prisberäkning
  • Klicka på “Skicka mig ett erbjudande”


Grönt avdrag på 50 000 kr varje år - dela upp bygget

Men vad händer om du vill bygga ut eller lägga om taket först, innan installation av ett solcellssystem?

Inga problem!

Enligt skatteverket kan du få rotavdrag för takbygget och sedan grönt avdrag för installation av solcellerna.

Ett annat scenario kan vara att du vill bygga ut med fler solpaneler och öka kapaciteten på anläggningen.

Så fungerar det då:

skatteavdraget för grön teknik går att ansöka årligen så kan du alltså dela upp byggnationen och färdigställa anläggningen under flera år - på så sätt kan du utnyttja skattereduktionen igen utan att bli återbetalningsskyldig.

Till exempel:
Första året bygger du endast för att täcka ditt eget energibehov och utnyttjar skatteavdraget och andra året bygger du ut för att utöver ditt egna energibehov kunna producera el för att tjäna pengar. Då kan installatören ansöka om ett nytt skatteavdrag för utbyggnationen då du har rätt till det gröna avdraget på upp till 50 000 kr årligen.


Glöm inte att du fortfarande måste ha betalat tillräckligt mycket skatt för att kunna utnyttja skatteavdraget.

Få offert


Skatteavdrag för solcellsbatteri

Vill du passa på att installera solcellsbatteri när du köper din solcellsanläggning så är det bra läge nu. Tack vare gröna avdraget betalar du enbart halva priset på batteriet, växelriktaren, smartmätaren och elarbetet!


Skattereduktion för mikroproducenter

Du kanske funderar på att producera och sälja förnybar elektricitet (från en energikälla som solen) men undrar om du har rätt till skattereduktion som el-mikroproducent? Klokt val - men låt oss först definiera vad som klassas som en mikroproducent:

Om du producerar överskottsel, dvs el som du inte använder, och som i sin tur säljs och matas ut i elnätet så kallas du för en mikroproducent av elektricitet.

För detta kommer du att få en ersättning beroende på hur mycket el du säljer. Eftersom det finns ett schablonavdrag på 40 000 kr per år för ett hushåll så behöver du oftast inte betala inkomstskatt! Du måste dock redovisa inkomsten i din deklaration. Tjänar du över 40 000 kronor så är det överskottet som beskattas.


Spara upp till 18000 kronor

Det finns även en möjlighet till skattereduktion för antalet kilowattimmar som du säljer tillbaka till elnätet. Det finns några villkor som måste uppfyllas, till exempel att säkringen inte överstiger 100 A, rätt koppling till anslutningspunkten och hur in- och utmatningen mäts.

Denna skattereduktion är begränsad till 60 öre per kWh och max 18 000 kronor per kalenderår.

Glöm inte att inkomstdeklarera din elförsäljning!
Du behöver dock redovisa och deklarera inkomsten från din elförsäljning. Men du skattar bara för den inkomsten som överstiger schablonavdraget på 40 000 kr.


Lagring av egenproducerad el - avdrag för mikroproducenter

Installerar du system för lagring av egenproducerad el så kan du till och med få upp till 50% skattereduktion.


Det här slipper du göra som mikroproducent av elektricitet

Du behöver som privatperson inte registrera dig för moms (om försäljningen inte är lika med eller över 30 000 kr) och inte heller betala energiskatt eftersom toppeffekten då måste överstiga 255 kW – vilket du sannolikt inte kommer kunna åstadkomma med ett vanligt villatak på grund av begränsat utrymme för antalet solpaneler.


Du slipper också ansöka om bidrag för solceller

Det är din solcellsinstallatör som måste ansöka om avdraget för grön teknik - då är det viktigt att de är godkända! Väljer du att köpa solceller genom Otovo så kan du vara säker på att vi endast jobbar med godkända solcellsinstallatörer.

Eftersom bidraget för solceller numera är ersatt av grönt avdrag, så ansöker alltså företaget som utför installationen för solcellssystemet på ditt tak om avdraget.

För dig betyder det att avdraget redan gjorts på fakturan som du får av installatören. Du behöver alltså inte ligga ute med hela summan för solpanelerna i väntan på att få solcellsbidrag som du tidigare hade behövt göra!

Få prisförslag


Elcertifikat som elproducent

Om din solcellsanläggning producerar el kan du dessutom ansöka om elcertifikat hos Energimyndigheten.

Du får ett elcertifikat för varje MWh förnybar el som du producerar och intäkterna får du genom att sälja certifikaten. Priset beror på marknaden men en årsavgift för ett elcertifikatkonto tas ut på några hundra kronor.

Självklart kan du välja att enbart sälja din överskottsel - men då behöver du INTE ansöka om elcertifikat.

Låter det krångligt? Inga problem! Prata med oss på Otovo, så hjälper vid dig när du köper solceller eller tecknar vårt solabonnemang.


Hur länge kommer skattereduktion för solceller gälla?

Det kan vi tyvärr inte svara på det. Du kan hålla dig uppdaterad genom att läsa på skatteverkets hemsida för att hålla koll på viktiga datum och nya regler. Just nu gäller dock avdraget för grön teknik för “installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021” - skriver skatteverket på sin hemsida


Abonnera på solceller och avdrag - vad gäller?

När det gäller vårt solabonnemang så gäller rotavdrag. Då blir avdraget jämnt fördelat över 20 år och dras direkt från månadsfakturan.


Fördelarna med grönt avdrag:

  • Beställaren slipper ligga ute med hela kostnaden i väntan på ett godkännande.
  • Jämfört med solcellsbidraget så innebär grönt avdrag att du har rätt till ett nytt avdrag årligen. Detta innebär att solcellsanläggningar kan byggas ut och kompletteras med nya solpaneler eller batterilösningar med rätt till skattereduktion.
  • Skatteavdraget förenklar för privatpersoner att installera solceller och samtidigt slipper du en kötid på upp mot två år.


Installera solceller på taket

Tack vare det gröna avdraget för solceller kan du spara pengar genom att sänka installationskostnaden av din solcellsanläggning, men du kan också få ersättning genom att bli en mikroproducent av el - om du väljer att även sälja din överskottsel. Då får du betalt för elen som du matar ut till elnätet.

Kom ihåg att du även kan få en skattereduktion på 60 öre per kWh som kan uppgå till 18 000 kr årligen! Låter det bra? Då kan du ta första steget redan idag och kolla upp din adress och ditt tak så berättar vi mer.

Få prisförslag idag
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.