OBS! Statliga stödet har blivit ersatt av det Gröna Skatteavdraget för Grön Teknik!

Vi skrev denna bloggpost i början av året när det politiska läget var oklart, och det man hade att gå på var den nyligen framröstade budgeten och spekulationer om en eventuell tilläggsbudget från regeringens sida. Nu vet vi mer, vi skriver om grönt avdrag här.

Solinvesteringsstödet

Solceller är en god investering i vår miljö och planet, och i många fall även för plånboken. En del av investeringen - 30% - har hittills kunnat finansieras av det statliga solinvesteringsstödet, och det vill vi skriva några ord om. Utan stödet kan ju återbetalningstiden för en solcellsanläggning bli ett par år längre, vilket man får ta hänsyn till när man investerar i solceller.

Detta har hänt:

1 - Minskat anslag från 915 till 475 miljoner kr
Man har i riksdagen röstat ja till M+KD-budgeten, där anslaget till energiteknik är 535 miljoner kr, varav 475 miljoner kr är avsedda för investeringsstöd till solceller. Detta är en minskning från det tidigare årliga anslaget på 915 miljoner kronor för 2018.

2 - Tilläggsbudget är möjlig
Det som inte är löst är dock regeringsfrågan. Och skulle det, antingen baserat på nuvarande läge i riksdagen eller genom ett nyval, bli en mer solcellsvänlig regering så finns det möjlighet för denna att anslå en tilläggsbudget. Hur stor en sådan budget skulle kunna bli kan vi bara spekulera i.

3 - 15% stödnivå istället för 30% stödnivå föreslaget
Moderaterna föreslår vidare att sänka stödnivån, det vill säga hur stor del av den totala kostnaden för solcellerna som man kan få finansierad, från dagens 30% till 15%. För att göra detta måste de dock ändra en förordning (2009:689) och för det krävs ett regeringsbeslut. Ett sådant beslut lär dröja en bit in på 2019.

Kolla ditt tak hos oss idag!

Sammanfattning

I budgeten sänks anslaget från 915 miljoner kr till 475 miljoner kr, men det är inte skrivet i sten då en annan regering kan anslå en tilläggsbudget. Man vill sänka stödnivån från 30% till 15%, men det är inte heller skrivet i sten då det återigen är en regeringsfråga. Och vi har ju ännu ingen regering.

Det lutar alltså åt lägre nivåer, men det är långt ifrån avgjort. Allt hänger på vilken regering vi får, vilket som bekant är högst oklart.

Jag har beställt solceller, och fått stödet godkänt
Allt tyder på att denna grupp sitter helt säkert, givet att solcellerna installeras inom det datum man angett på ansökan.

Jag har beställt solceller, ansökt om stöd men inte fått det godkänt
Desto tidigare du ansökt, desto större chans för att få stödet utbetalt under 2019 har du.

Jag har beställt solceller, men inte ansökt
Om stödet för 2019 verkligen minskar, så har man en fördel av att stå långt fram i kön. Sannolikheten för att få stödet utbetalt ökar då, även om stödnivån kan bli lägre. Ansök omgående är vår rekommendation.

Jag har inte beställt solceller, men vill
Här gäller egentligen samma logik som i föregående scenario. Desto tidigare du beställer och ansöker, desto större är chansen att du blir beviljad solcellsstöd. Anslaget kan bli lägre, men kanske inte stödnivån.

Dagens solceller har en livslängd på 25-30 år eller mer. Vår rekommendation är alltid att man ser på den långsiktiga effekten på såväl den egna elkostnaden, insatsen man gör för miljön och hur fastighetens värde påverkas av en sådan effektiv energiinvestering. Solceller går att räkna hem utan stöd - och stödet kanske bör ses som en trevlig bonus istället för en avgörande faktor.

Vi hoppas att dessa rader har klargjort oklarheterna någorlunda. Oavsett hur du väljer att gå vidare så kan du iallafall lita på att du får förstklassig service och de bästa priserna hos Otovo!

Vi vill även passa på att önska en riktigt God Jul och ett Gott nytt år! Om du har frågor finns vi på plats fram till fredag den 21 december.

Få en offert!
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.