Här i Sverige har vi turen att ha goda stödordningar för montering av solceller. Det finns faktiskt så många att det kan vara lite svårt att orientera sig. Men vad gäller just statligt stöd till solceller?

Statligt stöd och ROT

Investeringsstöd eller solcellsbidrag har ersatts av grönt skatteavdrag. För leasing av solceller gäller ROT-avdraget på 9%!

Detta är en fantastisk möjlighet som dock inte kan förväntas bli bättre med tiden. När solcellsbranschen i Sverige blir mer etablerad, är det sannolikt att stödet kommer minska eller försvinna. Just nu ligger gröna avdraget på knappt 15% och max 50 000 kronor.

Tidigare behövde du ansöka om solcellsbidraget men numera behöver du inte ens tänka på det - installatören drar av det från totalpriset och du betalar den redan prissänkta fakturan.

Sök på din adress

När det gäller ROT-avdrag skriver skatteverket att:

"Skattereduktion för installation av grön teknik medges inte när rotavdrag har gjorts (67 kap. 40 § 1 IL). Det är inte möjligt att t.ex. få rotavdrag för arbetskostnader för en åtgärd och dessutom skattereduktion för installation av grön teknik för materialkostnader för samma åtgärd."

En solcellsanläggning av normal storlek kommer alltid producera mer än hushållets förbrukning under vissa perioder - t.ex. mitt på sommaren. Överskottselen skickas ut i elnätet och säljs vidare till din elleverantör. Här kan man hitta goda priser. Men vad gäller för dig som vill sälja el? Här har vi samlat mer info om hur mycket du kan få i skattereduktion som mikroproducent.

Även om bidraget bytt namn så kan du fortfarande se det som ett investeringsstöd för solceller då köp av en solcellsanläggning kommer kosta dig mindre efter avdraget.

Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.