Solceller i Helsingborg - skaffa solpaneler enkelt

Otovo jämför lokala solcellsinstallatörer i Helsingborg: Vi kollar ditt tak och matchar dig med den lokala leverantör som har lägst pris och bäst omdöme. Sök på din adress:

solpaneler installerade på tegeltak
sverigekarta med platsnål på helsingborg

Hur bra är solceller i Helsingborg?

Helsingborg är vackert beläget vid Öresund, endast cirka 6 km fågelväg från Danmark. Det sker många gröna projekt i staden och den har belönats med utmärkelser för sina miljösatsningar. När det kommer till solceller har Helsingborg särskilt gynnsamma förutsättningar inom Sverige.

Skåne län har i genomsnitt den näst högsta solinstrålningen i Sverige, och inom länet ligger Helsingborg i topp. Staden befinner sig också i elområde SE4, som under lång tid har känt av höga elpriser. Med solpaneler på ditt tak i Helsingborg kan du minska ditt beroende av elbolagen och därmed spara pengar.

I slutet av 2022 hade Helsingborg totalt 1 521 nätanslutna solcellsanläggningar med en installerad effekt på 29,08 MW. Jämfört med 2021, då det fanns 940 anläggningar, är det en stor ökning med hela 61,8%. Helsingborgarna har verkligen tagit till sig den gröna omställningen under de senaste åren.

Solinstrålning i Helsingborg ☀️

Enligt verktyget PVGIS från EU:s forskningsorgan ligger Helsingborgs årliga solinstrålning på 1 247 kWh per m2. Uppgiften är baserad på databasen PVGIS-SARAH2, som bygger på data insamlat via satellit. Detta visar dock inte direkt på hur mycket el du faktiskt får från dina solpaneler, eftersom deras typiska verkningsgrad ligger mellan 18 till 22%.

Men jämfört med andra delar av Sverige har Helsingborg riktigt bra förhållanden när det gäller solinstrålning, vilket i slutändan är det viktigaste för solceller.

Väderstreck, skugga och vinkel

Ett tak i söderläge, fritt från skugga under året, med en lutning på omkring 35-41° skulle vara det ideala i Helsingborg, eftersom solen lyser som starkast när den står högt i söder. Men i verkligheten ser det ofta inte ut så, och vissa kompromisser kan behöva göras. Det går utmärkt att kombinera solpaneler i söderläge med öster- eller västerläge. Det kan bidra till en mer jämn fördelning av elproduktionen under dagen.

Om du till exempel har ett flackt eller nästan helt platt tak är det fortfarande möjligt att installera solceller. I dessa fall använder man ofta uppvinklade system för att skapa en vinkel för solinstrålningen.

Vad kan solceller producera i Helsingborg?

Hur många kilowattimmar går det att generera med solpaneler på taket i Helsingborg? För att ta reda på det måste vi framförallt veta 3 saker:

   Solinstrålningen

   Tillgänglig takyta

   Hur du väljer att dimensionera solcellsanläggningen


Låt oss kolla på ett exempel:

Exempel - solcellsanläggning på 10 kWp

En solcellsanläggning på 10 kWp motsvarar ungefär en genomsnittlig installation i Sverige, därför passar det bra som ett exempel. Ett sådant solcellspaket kan innehålla 20 st solpaneler på 505 watt vardera. Takytan de tar upp är cirka 45 till 50 m2. Förutom panelerna ingår ofta växelriktare, kablar, installationen och garantier.

För att kolla vad ett sådant paket kan ge i kWh har vi lagt till en takvinkel på 41° och systemförlust om 14%. Enligt verktyget PVGIS producerar en sådan solcellsanläggning på 10 kWp cirka 10 090 kWh per år i Helsingborg.

Som väntat är vintermånaderna - november till och med februari - de sämsta och står totalt för cirka 11% av den årliga produktionen. I ovanstående exempel ger mörka och kalla december endast 179 kWh. Men framåt våren i mars tar det fart på allvar igen. Den bästa månaden är maj (1 376 kWh), tätt följd av juni (1 335 kWh) och juli (1 298 kWh).

Sök på din adress

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller på taket

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad kostar solceller i Helsingborg?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) kan kosta:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler x 430W LONGi Solar

   Pris: 146 777:-

   Grönt avdrag: -28 474:-

   Slutpris: 118 303:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett skräddarsytt prisförslag, klicka och fyll i din adress:

Fler dimensioner:

Går det att få avdrag för en solcellsinstallation?

I Helsingborg, likt i resten av Sverige, får du använda avdraget “grön teknik” vid en solcellsinstallation. Det är en skattereduktion som du får vid installation av grön teknik, såsom solceller, energilagring och laddpunkt för elbil.

Själva avdraget ger dig en reduktion på 19,40% av totalkostnaden. Om du lägger till ett batteri får du även 48,50% i avdrag på batteriet, växelriktaren och elarbetet. ROT-avdraget är ytterligare en möjlighet, men det går inte att kombinera med ovanstående avdrag på samma installation. Ofta är det gröna avdraget mer fördelaktigt och vanligast att använda.

Grön teknik gäller endast för privatpersoner och upp till 50 000 per person och år. Avdraget appliceras direkt på fakturan.

Är solceller lönsamma i Helsingborg?

Ja, en 10 kW solcellsanläggning i Helsingborg betalar av sig inom 7-12 år, givet dagens förhållanden. Tack vare Skånes höga solinstrålning och länets historiskt höga elpriser, kan avkastningen potentiellt vara bättre här än på andra platser i Sverige.

Ha i åtanke att detta endast är en uppskattning. Varje situation är speciell och vi har använt ett genomsnittligt elpris i Skåne samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara per månad, år eller totalt sett.


Elområde SE4

Helsingborg ligger i elprisområde SE4, som historiskt har de högsta elpriserna i Sverige. Detta blev särskilt tydligt under hösten 2022 när elpriserna skenade. Med solceller producerar du egen el och minskar därmed beroendet av att köpa från nätet. Inte bara sparar det pengar, utan du blir också mer självförsörjande. Just därför kan solceller vara särskilt fördelaktiga i dessa trakter.

Sälja solel

Om solcellerna på ditt tak genererar mer el än du förbrukar kan du sälja detta överskott. För att möjliggöra detta krävs det att du ingår i vissa avtal och har en elmätare installerad som kan mäta både inmatad och uttagen el. Som mikroproducent kan du dra nytta av olika förmåner, bland annat en skattereduktion på 60 öre för varje såld kWh.

Det häftiga är att den el du säljer först går till hushåll och företag i Helsingborg. På detta sätt bidrar din "gröna" el direkt till en mer hållbar lokal energiförsörjning.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Billig och ren ström över 25 år!

  Solcellerna producerar ren och billig ström i minst 25 år. Du får betalt för den el du inte använder själv. Välkommen till framtiden!

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du paneler av högsta kvalitet för ditt tak inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilken gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 349 kr/mnd

stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW i helsingborg

Solenergi i Helsingborg

Enligt Energimyndigheten fanns det 2022 hela 1 521 stycken nätanslutna solcellsanläggningar i Helsingborg kommun. Denna siffa inkluderar alla effektklasser. Den installerade effekten var totalt 29,08 MW. Året innan, 2021, var antalet anläggningar 940 st (19,34 MW).

Ovanstående siffror visar en inspirerande ökning på 61,8% från år till år - solenergin i Helsingborg kommun är tydligen lika het som solen själv!

Det kan också vara värt att titta närmare på solcellsanläggningar under 20 kWh, vilka ofta är privatbostäder. 2022 fanns det 1 283 nätanslutna anläggningar under 20 kW. I jämförelse var den siffran 757 st år 2021 och 540 st år 2020. Här ser vi en tydlig och stabil ökning, vilket visar att intresset för solceller bland privatpersoner i Helsingborg växer stadigt.

Fler platser

Vi har även solcellsguider om platser nära Helsingborg, till exempel:


Vanliga frågor

Är Helsingborg en bra plats för solpaneler?

Ja, Helsingborg är en av de bästa platserna i Sverige om du överväger att installera solceller. Den höga solinstrålningen, de historiskt höga elpriserna, samt det stora antalet installatörer i området bidrar till detta.

Dessutom präglas kommunen av en grön energianda, och som statistiken ovan visar ökar även intresset bland privatpersoner.

Installerar Otovo även solceller i Landskrona?

Ja, Otovo samarbetar med lokala auktoriserade leverantörer i Helsingborg och närliggande områden. Är du intresserad av att installera solceller i Landskrona? Skriv bara din adress och placera nålen på ditt tak för att få ett prisförslag. Så smidigt är det!

Behövs det bygglov för solpaneler i Helsingborg?

Kommunen ställer oftast krav på bygglov om installationen sker på en K-märkt byggnad eller om byggnadens yttre förändras markant. Detta gäller särskilt för solceller på platta tak, där uppvinklade system kan avvika från byggnadens ursprungliga utseende.

För mer information om bygglov, besök Helsingborgs stads hemsida.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Ett solcellsbatteri är inte nödvändigt om din fastighet är ansluten till elnätet. I sådana fall kan du köpa el när solen inte lyser. Men om din fastighet ligger off-grid, det vill säga utanför det vanliga elnätet, behövs ett eller flera batterier för att lagra den genererade elen.

Vill du bli ännu mer självförsörjande? Hos Otovo kan du smidigt lägga till ett solcellsbatteri i din beställning. Klicka bara batteriknappen när du fyllt i din adress och dragit platsnålen till ditt tak, så uppdateras prisuppskattningen automatiskt.

Hur länge tar det innan solpanelerna är på plats?

Det tar vanligtvis 4 till 20 veckor innan solcellsanläggningen är installerad och en elektriker driftsätter den. Detta är en uppskattning och beror till stor del på föranmälan och material, ibland kan det till och med gå snabbare än så.

Har Otovo en solcellsapp?

Ja, det har vi! I Otovo-appen kan du övervaka din solcellsanläggning och se hur mycket dina solceller producerar. Appen laddar du ner i App Store eller Google Play.

Vad för garanti får man?

Vi vill att du ska känna dig trygg när du köper hos oss. Därför erbjuder vi en generös garanti på 10 år vid direktköp och hela 20 år vid solabonnemang. Och glöm inte; vår solcellssupport står alltid till din tjänst om du behöver hjälp eller har frågor.

PersonuppgifterVåra villkorVillkor för solabonnemang

© Otovo AB 2023