Solceller i Kalmar: Få offert

Skaffa solceller i Kalmar län och kommun Kolla ditt tak och få ett förslag på ett nyckelfärdigt solcellspaket. Vi erbjuder även batteri. Sök här:
sverigekarta med platsnål på kalmar stad

Solpaneler i Kalmar - hur bra fungerar det? ☀️

Kalmar är en stad med lång och rik historia. Precis som många andra platser i Sverige, genomgår även den en energiomställning. När det kommer till solinstrålning, har Kalmar län den tredje högsta mängden solinstrålning per år i Sverige.

Solinstrålning i Kalmar

Enligt EU:s fotovoltaiska verktyg PVGIS får Kalmar stad en årlig solinstrålning på cirka 1 293 kWh/m2. Denna siffra är baserad på information från databasen PVGIS-SARAH2, som har samlat data via satelliter. Solceller har en verkningsgrad på 18 till 23% och resten av energin går förlorad som det ser ut idag.

Som du ser har Kalmar utmärkta förhållanden när det gäller solinstrålning per kvadratmeter. Om vi jämför med en stad i mellersta Sverige, har Kalmar cirka 200 kWh mer per m2 årligen. Så i solinstrålning är Kalmar stad, kommunen eller länet en riktigt bra plats för solceller i Sverige.

Väderstreck, skugga och vinkel

Ett södervänt, skuggfritt tak med en lutning på 35-40° är optimalt i Kalmar. Om ditt tak inte har söderläge, går det att installera solpaneler i flera riktningar och lutningar. En tumregel är en riktning per MPPT (ingång i växelriktaren). Du kan till exempel kombinera söder med väst eller öst. Det gör att elproduktionen blir mer spridd under dagen, även om den totala produktionen blir något mindre.

Om taket är platt går det att använda uppvinklade montagesystem som skapar en vinkel. Det är dock inte alltid nödvändigt, ibland kan man installera direkt på taket även om lutningen är flack.

Solcellers produktion i Kalmar

Nu när du vet solinstrålningen per km2 är det kanske intressant att kolla på vad en solcellsanläggning i Kalmar kan producera per år. Några huvudfaktorer avgör detta:

   Solinstrålningen

   Takets förutsättningar

   Säkringsstorlek

   Dimension på anläggningen


Nedan följer ett exempel
:

Exempel - solcellsanläggning på 10 kWp

En anläggning på 10 kW kan inkludera 24 solpaneler från LONGi Solar, var och en med en effekt på 430 Wp. Dessa paneler skulle uppta en takyta på ungefär 45 till 50 m2. I vår beräkning har vi även inkluderat en systemförlust på 14%, vilket kan bero på energiförluster i kablarna, växelriktaren, eller på grund av smuts eller snö på solcellsmodulerna. Taklutningen är 35°.

Givet ovanstående antaganden skulle en sådan solcellsanläggning i Kalmar producera 10 447 kWh per år (enligt PVGIS).

När vi kollar under året ser vi att maj är den mest produktiva månaden med 1 492 kWh, och därefter kommer de andra sommarmånaderna. Inte helt oväntat är vintern, från november till februari, den minst produktiva perioden med en samlad produktion på 1 036 kWh, vilket är mindre än 10% av den totala årliga energiutvinningen.

Otovo har hjälpt tusentals svenskar att skaffa solceller

 • Villa på klippa vid vatten med solceller på taket

  50 st paneler

 • Hus med 18 installerade solpaneler

  18 st paneler

 • Hus med 22 solpaneler på platt tak

  22 st paneler

Vad är priset för solceller i Kalmar?

Ett nyckelfärdigt solcellspaket på 10 kW (utan batteri) kan kosta:

   Installerad effekt: 10,32 kWp

   Antal solpaneler: 24 solpaneler

   Pris: 137 717:-

   Grönt avdrag: -26 655:-

   Slutpris: 111 062:-


Observera att detta prisexempel är en uppskattning. Priset skiljer sig beroende på takförutsättningar, växelriktare, lokal solcellsinstallatör samt tillval. För att se ett prisförslag, klicka och fyll i din adress:

illustration plånbok med pengar

Går det att få avdrag för en solcellsinstallation?

Ja, i Kalmar, liksom i övriga Sverige, kan du dra nytta av det gröna avdraget från skatteverket som höjdes i januari 2023. Avdraget omfattar solceller, energilagring och laddpunkt för elbilar. Om du uppfyller vissa villkor kan du få göra ett avdrag på 19,40% av den totala kostnaden för solceller. Om du lägger till ett solcellsbatteri, dras 48,50% av för det samt växelriktaren och material- och installationskostnader.

ROT-avdraget är också möjligt, men går inte att använda på samma solcellsinstallation. Det gröna avdraget gäller för privatpersoner och max 50 000:- per år och person.

Är solceller lönsamma i Kalmar?

Solceller är lönsamma i Kalmar i de flesta fall. Med tanke på solinstrålningen och elpriserna tenderar en anläggning att återbetala sig inom 8-11 år. Solcellerna har generellt en livslängd på 25 till 30 år, och har vanligtvis kvar 90% av sin effekt efter cirka 25 år.

Kom ihåg att ovanstående är en uppskattning. Varje situation är unik och vi har använt ett genomsnittligt elpris i Kalmar län samt generella nyckeltal i vår kalkyl. Skattereduktioner kan även förändras över tid. Kolla ditt tak för att se hur mycket du kan spara.


Elområde SE4 (och SE3)

En stor del av Kalmar län, till exempel Kalmar stad, ligger i elområde SE4. Det spelar roll när man räknar på lönsamheten, då elpriser utgör en viktig del i kalkylen. Högre elpriser betyder större besparingar, vilket i sin tur accelererar återbetalningstiden för solceller.

Sälja solel

När sommaren anländer med sitt solsken och behovet av att värma fastigheten minskar, kommer dina solceller troligtvis att ge dig ett energiöverskott. Om du tecknar avtal och skaffar en elmätare som kan hålla reda på elektriciteten (in- och utgående samt differensen), kan du automatiskt mata ut överskottet på nätet.

Som mikroproducent av el från solenergi behöver du inte betala någon inmatningsavgift till ditt elnätsföretag. Dessutom erhåller du en skattereduktion på 60 öre per såld kWh solel, dock max 30 000 kWh/år eller 18 000:-.

Så här fungerar det

 • Hus med platsnål

  Utforska ditt taks förutsättningar för solceller

  Lägg in adressen och välj takyta så räknar vi ut solpotential, vad installationen av solceller kostar och vad du kan spara.
 • Beställ och anpassa online

  Anpassning och erbjudande

  Tillsammans anpassar vart och hur många solpaneler du behöver för bästa utseende och effekt samt finner ett passande installationsdatum.
 • Solpaneler är installerade på ditt hus

  Leverans och inkoppling

  Vi ordnar med allt före, under och efter installationen. Du kan följa processen på Min sida.
 • Få den bästa garantin med Otovo

  Fossilfri el i 25 år

  Solcellerna beräknas att producera el i 25 år, men troligtvis även längre än så. Producerar solcellerna mer el än vad du gör av med skickas överskottet ut på elnätet, vilket du får betalt för.

Du bestämmer hur du byter till solenergi

Med Otovo får du högkvalitativa solpaneler för ditt tak, inklusive montering. Hur du vill dra nytta av solen är upp till dig.

Lås in låga priser

När åren går och elpriserna stiger kommer dina kostnader att vara desamma!

Enkelt att köpa ut

Varje månad tjänar du en bonus vilket gör att det blir billigare och billigare att köpa ut din anläggning.

20 års garanti

Otovo övervakar och underhåller din solcellsanläggning så du slipper tänka på det.

En månadsprenumeration utan initial investering. Otovo ansvarar för att underhålla ditt solcellssystem i 20 år. Du har möjlighet att köpa ut det när som helst under tiden.

Läs mer.

Från 409 kr/mnd

Solenergi i Kalmar

Enligt data från Energimyndigheten har både Kalmar län och kommun upplevt en solcellsboom de senaste åren.

Vid slutet av 2022 fanns det 6 363 nätanslutna solcellsanläggningar i länet. Året innan låg den siffran på 3 620 anläggningar, vilket visar en ökning på 75%. I Kalmar kommun var motsvarande siffror 1 434 anläggningar 2022, jämfört med 769 st året innan, 2021, en ökning med 86%. Dessa jämförelser inkluderar alla effektklasser.

För husägare kan det vara intressant att kolla antalet solcellsanläggningar med en installerad effekt under 20 kW, vilket oftast är privatpersoner. Vid slutet av 2022 fanns 1 271 sådana anläggningar i Kalmar kommun, vilket kan jämföras med 658 st året innan. Stapeldiagrammet visar tillväxten de senaste 5 åren i Kalmar kommun.
stapeldiagram över solcellsanläggningar under 20 kW i kalmar kommun

Platser i närheten


Vanliga frågor

Är Kalmar en bra plats för solpaneler?

Ja, Kalmar stad, kommun eller länet är en bra plats för solceller. Solinstrålningen, elpriset, ett växande intresse, samt många lokala företag som specialiserar sig på solceller, är bidragande orsaker.

Sker det stora satsningar på solceller kring i Kalmar?

Utöver det växande intresset bland privatpersoner görs även investeringar i större skala. På många industribyggnader, anläggningar med platta tak eller markområden kan man se solpaneler. Många stora projekt är även under planering. Ett exempel på en investering nära Kalmar stad är Törneby solpark, som täcker en yta på hela 20 hektar med en sammanlagd effekt på 2,25 MW.

Installerar Otovo solceller i Nybro, Mönsterås, Torsås eller Färjestaden?

Ja, vi installerar på ovanstående platser. Fyll i din gata eller adress och kolla ditt tak.

Behövs det bygglov för solceller i Kalmar?

I vissa fall behöver du bygglov för solceller i Kalmar. För att öka solenergi finns det sedan 2018 en generell bygglovsbefrielse för installation av solceller. Det finns dock såklart undantag och det är viktigt att undersöka sin egen situation.

Om installationen förändrar byggnadens karaktär, exempelvis genom uppvinklade system på ett platt tak, kan det krävas bygglov. Andra undantag kan gälla om byggnaden är kulturskyddad eller om installationen strider mot bestämmelser i detaljplanen.

Kontakta Kalmar kommuns bygglovsenhet vid frågor.

Behöver man ett solcellsbatteri?

Om din fastighet är nätansluten behöver du inte ha ett solcellsbatteri. Med ett batteri blir du dock mer självförsörjande och kan använda din egenproducerade el under dygnets timmar. Hos Otovo kan du enkelt lägga till ett batteri.

Om fastigheten å andra sidan ligger off-grid, det vill säga utanför det allmänna elnätet, måste man ha ett batteri för att kunna lagra strömmen.

Hur länge tar det innan solcellsanläggningen är igång?

Det tar vanligen 4 till 20 veckor. Men det beror på många faktorer som föranmälan, material och annat. Vi har exempel på installationer där det bara tagit någon vecka från signering till att anläggningen har driftsatts.

Var kan man läsa mer om solceller i Kalmar?

Du kan läsa mer om solceller på Kalmars kommuns webbplats och bland annat ta del av en solkarta över det lokala området.

Vad för garanti får man?

Vi vill göra köpet av solceller enkelt och säkert för dig. Utöver att göra köpupplevelsen så smidig som möjligt, erbjuder vi även 10 års garanti vid direktköp och hela 20 år om du väljer vårt solabonnemang.