Många svenska hus och villor har sadel- eller valmat tak med ett fall som naturligt lämpar sig för solpaneler. Men vad gäller för fastigheter med flackare tak? Går det till exempel att installera solceller på ett platt tak?

I denna artikel går vi igenom allt du behöver känna till om solpaneler på ett platt- eller låglutande tak.


Kolla solcellspotentialen på ditt hustak:

Så, går det att montera solceller på platt tak?

Det korta svaret är JA, det är fullt möjligt att montera solceller på ett platt tak! Även om takets lutning spelar en roll, är det oftast den tillgängliga takytan och den geografiska platsen som är de avgörande faktorerna.

För fastigheter med plattare tak, som exempelvis funkishus eller garage, kan man i många fall använda uppvinklade ställningar för att ge solpanelerna en lämplig vinkel.


Fördelar och nackdelar

I Sverige har många hustak redan en naturlig lutning på 27 till 45° som passar väl för solpanelens vinkel. Därför kan installatörerna ofta direktmontera fästanordningarna på taket. Men det betyder inte att platta tak är helt olämpliga; faktum är att de har vissa fördelar.


Fördelar

  • Utrymme: Platta tak, till skillnad från tak med lutning, erbjuder vanligen en rymlig och slät yta. Det kan vara fördelaktigt för att installera solenergisystem på stora byggnader som industrilokaler, logistikanläggningar eller stormarknader.
  • Åtkomst: Det är enklare att vistas och arbeta på ett platt tak; installationer och underhåll kan vara enklare och säkrare. Installatören kan helt enkelt röra sig mer fritt och säkert på den jämna ytan.
  • Utseende: Tänk dig att du går förbi ett högt hus med ett låglutande tak. Märker du solpanelerna där uppe? Tack vare takets flackare design, blir solpanelerna mindre synliga från marknivå.


Nackdelar

  • Skugga: På flacka tak finns en större risk att närliggande objekt, som byggnader, träd, skorstenar eller ventilationsrör, kastar skuggor över solpanelerna. Skuggning påverkar den totala effekten negativt, en möjlig lösning på detta är en så kallad optimerare för solceller.
  • Vindbelastning: Solpaneler på platta tak är mer utsatta för vind. Det är därför viktigt med korrekt montering och ett noggrant val av montageanordning (tekniker testar dem ofta i en vindtunnel) för att säkerställa stabilitet.
  • Snö: På platta tak kan snö samla sig som inte naturligt glider av när temperaturen stiger - ett särskilt bekymmer i norra Sverige. Tillsammans med en uppvinklad monteringsanordning kan den totala belastningen på taket öka. Det är därför viktigt att rådfråga en konstruktör för att säkerställa takets hållfasthet.
  • Smuts: En annan nackdel med flackare lutning på solpanelerna är att regn inte sköljer bort jord, vägdamm, pollen och liknande lika effektivt.
  • Dyrare (ibland): Det kan vara dyrare att installera solceller på platta tak. Det har att göra med monteringsstrukturen som tillkommer. Men priserna har gått ner även där och det är ingen stor skillnad idag.


Vad kostar solceller på platt tak?

Kostnaden för installation av solceller på platta tak varierar och är ibland dyrare, eller billigare, än på "normala" hustak. Det finns en uppsjö av system och kostnaden beror på takets förutsättningar - det är svårt att säga ett pris, eller hur mycket prisskillnaden blir.

Vi rekommenderar dig att klicka på knappen nedan för att ta in en offert på just ditt tak från en av våra solcellskonsulter.

Offert - solceller på platt tak


Montagesystem

Montagesystemen finns som sagt i många varianter och modeller. Installatörer använder ibland en ballast för att fixera, medan de i andra fall stabiliserar direkt mot taket med hjälp av andra metoder.

Beroende på väderstreck och solcellsanläggningens dimension, går det att använda olika upphöjningar eller radlängder. Därefter monterar man solpanelerna ovanpå dessa montagemoduler, som har ett verktygsfritt klicksystem.

Det gemensamma är att systemet håller solpanelerna på plats och motstår yttre påverkan, som stark vind och andra väderförhållanden. Ställningen tillåter ibland justering av panelernas vinkel.

En konstruktör bör bedöma takets bärighet och montagesystemets laster för den aktuella snözonen.


Vilken lutning ska solceller på platt tak ha?

Bäst verkningsgrad får du om solpanelerna är i söderläge i en optimal lutning för den geografiska platsen. På högre breddgrader står solen lägre på himlen, vilket innebär att solpaneler generellt sett ska ha brantare lutning ju längre norrut du befinner dig.

Om ditt tak har en lutning på mindre än 5° kan det vara lämpligt med ett monteringssystem. Då vinklar systemet upp panelerna ytterligare 10 till 20°, och gör så att den totala lutningen hamnar i spannet 15 till 25°. Men valet av vinkel beror självklart på det specifika taket.

Vid brantare lutning bör man lägga panelerna med större avstånd emellan för att undvika skuggning. Dock gör större avstånd mellan solpanelerna att färre får plats.

Energiförlusten för varje grad ifrån den optimala vinkeln är liten. Så även om du justerar till den bästa vinkeln, uppväger det inte för den minskade produktionen som ett mindre antal paneler innebär. Om det skiljer 10° till optimal vinkel, minskar det i slutändan endast produktionen med cirka 2%.

Kolla vår artikel om verkningsgraden för solceller för att läsa mer.


Snö och solceller på platt tak

Tung snö, tillsammans med montagesystemet och solpanelerna, ökar den totala belastningen per kvadratmeter. Därför är det viktigt att ta hjälp för att bedöma takets hållfasthet när du överväger solceller på flackare takytor.

I områden med frekventa snöfall, som i Norrland, är det ibland nödvändigt att skotta platta tak, men det varierar beroende på byggnaden. Om snö då driver in under montagemodulerna är det svårare att få bort den.

Snö eller ett tjockare lager is som lägger sig på själva cellerna gör också att solljuset inte kan tränga sig igenom.

Läs mer i följande artiklar:


Vilka solpaneler passar bäst?

Valet av solpaneler eller hårdvara, som växelriktare, skiljer sig inte så mycket beroende på om taket är platt eller har lutning. Den största skillnaden är istället montageystemet som möjliggör vinkeln.

Har du en takyta som inte lämpar sig för solpaneler? Då kanske det istället finns möjligheter att ha solcellerna på marken.


Bygglov

Många kommuner kräver bygglov för installation av solceller på platta tak. Det beror på att installationen inte följer byggnadens naturliga form och förändrar utseendet. Dock kan platta tak med sarg ibland vara undantagna denna regel.

Det är viktigt att komma ihåg att kravet på bygglov för solceller på platta tak kan variera och ofta blir en tolkningsfråga.

Kika runt och läs igenom bygglovsreglerna på Boverkets hemsida. Sedan kan du vända dig till en bygglovshandläggare i din kommun för att få klarhet i vad som gäller i just din situation.

Om det är svårt att få bygglov kan det vara en möjlighet att montera solpanelerna direkt på taket även om vinkeln är flack. Men kom ihåg att detta sannolikt kommer att minska energiproduktionen något, men kan ändå vara värt att överväga.


Solpaneler på platta tak - en möjlighet!

Som du ser i artikeln är det fullt möjligt med en solcellsanläggning i en fastighet som har flackare tak. Det enda det kräver är lite extra planering och eventuellt uppvinklade system.

Vi på Otovo finns alltid här för att svara på dina frågor och tar ett helhetsansvar, från första kontakt till installerad anläggning - och efteråt i form av garanti och support. Hör av dig till oss så återkommer en av våra solcellsexperter med en offert för just ditt tak!

Ps. Glöm inte heller att du får 10 års garanti vid köp och hela 20 år vid solabonnemang.

Få erbjudande
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.