Det kostar cirka 110-120 000* kr att installera solceller med en kapacitet på ca 10 kWp, efter skattereduktion. Till det krävs en takyta på ungefär 50 kvadratmeter.

*Priset kan variera för just ditt tak - få ett prisförslag anpassat för ditt hus, sök på din adress här nedan:


Kan jag installera solceller själv?

Nej, du får inte montera solceller själv. Elinstallationer måste utföras av auktoriserade elinstallatörer som ska vara registrerade hos elsäkerhetsverket och listade under korrekt verksamhetstyp.

 • Vi vill passa på och varna om att det är olagligt och straffbart att utföra elinstallationsarbeten utan auktorisering.

  Läs även hur det fungerar med solceller ödrift (off-grid)


Därför ska du INTE montera solceller själv

Äsch, du kan ju ändå bara köpa solpaneler på nätet och installera det själv… det är ju bara att dra några kablar ner från taket till växelriktaren!


Har du stött på liknande kommentarer som ovan? Och funderar därför på att montera solpaneler trots elsäkerhetsverkets rekommendationer?

Då vill vi tipsa dig om alla fördelar som du kan gå miste om, och vilka risker du tar om du ändå installerar själv!

 • Garanti och underhåll är ett par sådana, men här nedan har vi tagit upp många fler anledningar till varför du bör anlita en certifierad installatör.

Installatören gör skatteavdraget direkt på fakturan när du köper din anläggning via Otovo. Vid vårt solabonnemang görs rotavdraget på månadsfakturan.

Sök din adress här
Solpaneler monteras på fästelement på taket6 problem när du installerar solceller själv

Nedan har vi listat sex olika skäl till varför du inte ska utföra en solcellsinstallation på egen hand.


Kostsamt med anläggning utan garanti

En enda komponent kan kosta tiotusentals kronor, när olyckan väl är framme kan det därför bli kostsamt att behöva byta ut eventuella moduler. Därför är det viktigt med en heltäckande garanti så att du kan känna dig trygg.

 • På Otovo får du 10 års garanti vid köp och 20 år vid solabonnemang, garantin ingår i priset!


Påverkar underhåll och säkerhet

En anläggningsägare är skyldig att säkerhetskontrollera sitt solenergisystem och se till att alla säkerhetskrav mot person- och sakskada uppfylls - skriver elsäkerhetsverket.

Även om du klarar att själv utföra några enklare kontroller så rekommenderas att elföretag verkställer regelbundna och noggrannare kontroller - det är trots allt de som har bäst koll på vad som bör undersökas, och vet hur eventuella brister på ditt solcellssystem kan åtgärdas.

Övervakning och optimering

Det är inte bara på grund av säkerheten som du bör övervaka din anläggning, utan även för optimal funktion. Därför erbjuder de flesta solcellsleverantörer någon form av övervakningsprogram. Oftast i form av en app där du enkelt kan följa din elproduktion och på så sätt optimera din användning av den el som du producerar.

 • Med Otovo-appen kan du till och med övervaka fler än en anläggning, se din historiska elproduktion och enkelt hitta eventuella problem. Där kommer du också snabbt och smidigt i kontakt med vår support.
Otovo appen som visar elproduktionen

Ett hemmabygge saknar möjligheten till övervakning och support. Hos Otovo får du självklart support efter installationen!


Risk vid försäljning av fastigheten

Vid försäljning av huset är det självklart betryggande för en köpare om tillhörande anläggning kommer med produkt- och effektgaranti. Hemmabygge kan däremot innebära dolda framtida kostnader för köparen. Även säkerheten kan ju ifrågasättas av både köparen och mäklaren, eftersom solpanelerna inte är monterade av en auktoriserad installatör.


Montering av solpaneler - takmaterial

Olika takmaterial kräver olika monteringsunderlag och fästelement. De främsta anledningarna till speciella krav på fästelement är till exempel vid kanalisationer och kabelförläggningar.

 • Taket kan också i vissa sällsynta fall vara olämpligt för installation av solceller. Eternittak är ett sådant material till exempel.

Professionella installatörer känner till de olika takmaterialen och vet exakt hur konstruktionen ska göras för att vara godkända enligt bo- och elsäkerhetsverket.
Du kan också vara lugn vad gäller skador på ditt tak vid installationen.

"Om en solenergianläggning monterats på en byggnad och avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende och den inte uppfyller villkoren för bygglovsbefrielse är den en olovlig åtgärd, så kallat svartbygge" - skriver boverket.Vinkel och riktning påverkar lönsamheten

Det är inte heller enkelt att göra rätt när det gäller monteringsvinkel och riktning på solpanelerna. Tänk på att ställningar och paneler måste klara av både vind- och snölast men också vinklas så att solcellerna producerar mest elektricitet. Om panelerna installeras på tak med olika riktningar och lutningar så blir installationen dessutom ännu mer komplicerad.

 • På Otovo har vi installerat över 10 000 solcellsanläggningar och våra Otovo-certifierade installatörer har riktigt bra koll på vilka lutningar och väderstreck som ger dig optimal elproduktion.

Lönsamheten och återbetalningstiden hänger på att du producerar så mycket el som möjligt.


Kolla upp ditt tak hos oss så får du ett prisförslag på någon minut. Vi hjälper dig välja komponenter av högsta kvalitet och erbjuder långa garantier.

Få offert kostnadsfritt

Hur går installation av solceller till

Nedan följer en steg-för-steg guide för dig som är intresserad av solenergi och undrar hur en typisk installation av en anläggning går till.

Kapacitet och energiförbrukning

I första hand måste du tänka på kapacitet i förhållande till din elförbrukning. Det enklaste sättet är att mäta takytan. En normalstor villa brukar ha en takarea på cirka 50 kvadratmeter. Solpaneler kan ockupera en yta på knappt 2 kvadratmeter.

 • Ponera att elkonsumtionen för ditt hushåll ligger kring 15 000 kWh årligen. Om du planerar att täcka så mycket av din årliga elförbrukning som möjligt så krävs det att du installerar en anläggning på cirka 10 kWh.

Vi på Otovo har gjort processen mycket enklare. När du söker på din adress hos oss så får du se ditt hus. Vårt system beräknar hur många solpaneler som får plats på ditt tak, hur mycket el du kan tänkas producera per år och vad besparingen kommer att landa på.


Hitta en certifierad installatör

Att hitta rätt installatör är inte alltid enkelt. Du behöver till exempel säkerställa att företaget finns registrerad hos elsäkerhetsverket under verksamhetstypen “Elproduktionsanläggningar” och "Bostäder".

 • På Otovo gör vi allt detta åt dig, vi kollar kapacitet på ditt tak, beräknar hur mycket du kan tänkas spara och hittar den installatör med lägst pris och bäst kundomdöme i vår plattform!

I normala fall ingår en anläggning i villans hemförsäkring men tänk på att även ditt försäkringsbolag kräver att solcellsmontören har en ansvarsförsäkring och att auktorisationen innehåller verksamhetstyperna "Bostäder" och "Elproduktionsanläggningar".


Vi ger dig 20 års garanti när du använder vårt solabonnemang, 10 år vid köp!

Kolla ditt tak


Kompatibilitet av komponenter är viktigt

Du behöver också välja rätt typ av komponenter. De måste fungera ihop problemfritt i många år. Därför är det jätteviktigt med kompatibiliteten.

Växelriktare, optimerare och solpaneler är några beståndsdelar i en solcellsanläggning. Kolla gärna vårt solceller bäst i test där vi jämfört solpaneler.

 • På Otovo hjälper vi dig med val och kompatibilitet och gör en kalkyl på vad som blir mest prisvärt för ditt hus, utefter den solinstrålningspotential som ditt tak har.


Fästelement monteras på taket

Efter att vi hittat en Otovo-certifierad och auktoriserad installatör nära dig och hjälpt dig välja rätt typ av produkter är det dags för själva installationen.

Installatören börjar med att montera stöden för solcellsanläggningen för att sedan kunna fästa solpanelerna på konstruktionen. Beroende på materialet och lutningen av taket kommer typen av fästelement som ska användas att variera.

Till exempel kommer stödkonstruktionen inte att vara densamma i ett tak vars solpaneler är placerade i samma plan som i ett platt tak, där modulerna måste lutas på ett visst sätt för att generera högsta möjliga effekt i systemet.

Solpanelerna fästs på strukturen

När strukturen är på plats går det att fästa solpanelerna på den. Då säkras panelerna så att de inte flyger iväg på grund av kraftiga vindar eller faller på grund av en snölast. Taklutningar på cirka 20-45 grader är vanliga i Sverige och norden. När alla moduler är på plats och förankrade måste de kopplas samman.

Här är det viktigt att rätt typ av koppling görs. Seriekoppling är vanligt men även parallellkoppling kan förekomma i vissa fall. Det kan till exempel bero på antal solpaneler.

Solpanelerna ansluts till växelriktaren

Efter att solpanelerna är sammankopplade är det dags att dra ner kablar från taket som ska kopplas ihop med en växelriktare. Det är också viktigt att installatören väljer rätt placering för just växelriktaren. Garaget är oftast ett bra val här. Man bör dock undvika en placering där växelriktaren hamnar i sydläge och utsätts för solsken.


Fler regler vid solcellsinstallationer

Dessa var bara några faktorer som du bör ha i åtanke vid installation av solenergi.
Men det finns mycket mer att tänka på!

Några fler exempel är:

 • Att upplysa nätägaren (elnätsbolaget) att en anläggning ska installeras
 • Inspektera överspänningsskyddet
 • Termografering efter en installation för att hitta brister
 • Säkerställa att installationen inte påverkat takets vattenskydd


Komplett anläggning med kvalificerad installatör från Otovo

Det är förståeligt att vilja spara pengar genom att köpa solpaneler själv och sätta upp dem på taket. Du går dock miste om garanti, kvalitet, säkerhet och riskerar många andra signifikanta nackdelar om du installerar anläggningen själv. Och låt oss inte glömma att det är olagligt att hantera elinstallationer som privatperson och icke-auktoriserad elektriker.

Med Otovo blir det enkelt att investera i solenergi. Du behöver inte göra något, när installatören är färdig så har du helt enkelt en nyckelfärdig solcellsanläggning.

Installatören drar även av en skattereduktion för grön teknik på 20% - då slipper du ansöka om avdraget själv och betalar mindre för anläggningen. Snart börjar du producera egen elektricitet och ersätter el du annars hade köpt från nätet - vilket kan leda till en lägre elräkning.

Under 2021 installerades 26 500 anläggningar i Sverige. Kom igång du också!


Kolla vad du kan spara
Få offert
You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Din länk har upphört att gälla
Snyggt! Kontrollera din e-post för magisk länk för att logga in.