Solceller på taket

En solcell omvandlar energin i solljuset till elektrisk energi. Det sker helt av sig självt och utan någon form av påverkan från annat än ljuset som skiner på solcellerna.

Redan 1922 fick Albert Einstein nobelpriset för att han förklarade hur el bildas i fotoceller. Idag tillverkas solceller av nya och effektiva material, har mångdubblat sin prestation och blivit så billiga att en vanlig familj har råd.

Omvandlar solljus till el

Solcellerna absorberar solljuset och omvandlar det till en elektrisk laddning. Laddningen kan vi använda tack vare solcellernas två metalliska ledare. De fungerar som en positiv och negativ pol, precis som ett batteri.

Seriekopplade solceller ökar spänningen

I en solpanel har många solceller seriekopplats för att öka den elektriska spänningen. Solcellerna skyddas från luft och fukt genom en yta av glas. En aluminiumram underlättar hanteringen. Det ger hållbara solceller och tåliga paneler.

Soligt och klart väder är bäst

Solcellerna ger bäst effekt när solljuset är starkt och vädret är klart. Bäst är när solen står högt på himlen och när dygnet har många soltimmar – som det är mitt på dagen en vacker sommardag.

Så mäter vi effekten

Elektrisk effekt mäts oftast i watt (W), medan effekten för solceller mäts i watt peak (Wp). Wp beskriver solcellernas prestation i ett givet läge, och används för att kunna jämföra olika solpaneler. Solcellernas faktiska effekt varierar, eftersom solljuset också gör det.

Solcellsanläggningens fem viktiga delar

En solcellsanläggning är uppbyggd av fem delar:

  • Fästanordningar för att säkra solpanelerna till taket
  • Solpaneler
  • Elkablar för att koppla ihop solpanelerna
  • växelriktare
  • Elektrisk tillkoppling till elcentralen.

Anpassar efter ditt tak

Vi anpassar fästanordningarna efter taket. Om du har stentak använder vi krokar som vi skruvar fast i infästningen under stenen. Oavsett underlag blir taket lika tätt som det var innan.

Kopplar solcellerna till en växelriktare

Vi kopplar ihop solcellerna med kablar och seriekopplar solpanelerna. Sedan drar vi kablar från panelerna ned från taket och in till växelriktaren i huset.

Växelriktaren omvandlar likström från solpanelerna till växelström – den ström vi använder i våra eluttag. Växelriktarens inställningar ser till att elnätsföretagens krav på till exempel spänningskvalitet och inmatningseffekt uppfylls.

När man planerar en solcellsanläggning är det viktigt att se till att växelriktaren passar till och är väl dimensionerad i förhållande till solpanelerna. Ofta ser man till exempel att växelriktarens växelströmseffekt är något lägre än växelriktarens nominella likströmseffekt. Detta betyder inte att anläggningen levererar mindre energi, oftast är det snarare tvärt om. Genom att jämna ut förhållandet mellan likströms- och växelströmseffekten kan vi optimera energivinsten från solcellsanläggningen under hela året.

Från växelriktaren till husets elcentral

Från växelriktaren dras en vanlig elledning in till elcentralen, där växelriktaren får sin egen krets med sin egen säkring. Därefter är det fritt fram att slå på anläggningen och njuta av egenproducerad el av hög kvalitet!

Läs mer om solcellspaket här.

You’ve successfully subscribed to Otovo-bloggen
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.